Jag saknar att kunna ta del av textade inslag på tv:n. Finns det någon lösning?

Idag finns det olika sätt att ta del av textade program och inslag från SVT och TV4.

För SVT gäller det både för tv-kanaler, dvs. det utbud som finns i de vanliga tv-sändningarna, och program som går att se i efterhand.

Via SVT Play.

TV4 har i dagsläget endast uppläst text i marknätet för kanaler.

Vill du veta mer gå in på Uppläst text - Synskadades Riksförbund (srf.nu)

Idag finns också ett hjälpmedel, GO-BOX, som kan läsa upp texten via talsyntes. GO-BOX är en dosa som man kopplar via HDMI-kabel mellan din digitalbox och TV:ns HDMI-ingång. Man kan även ansluta via Apple-TV eller Chromecast. Har du en Smart-TV måste du använda en extern digitalbox. Go-box styrs via en fjärrkontroll med tydliga taktila knappar och röststöd för alla inställningar. Man kan välja mellan att få remsan uppläst via tv:ns högtalare eller hörlurar.

För mer information: Köp Iris Go-box - läser upp textremsan på din TV från Iris Hjälpmedel här (irishjalpmedel.se)