Var kan jag köpa hjälpmedel?

Om din synskada uppfyller de regionala kraven har du rätt att få en remiss av din ögonläkare till en syncentral. Hos syncentralen kan du få hjälp med att bland annat kartlägga dina utmaningar i vardagen och få information om vilka hjälpmedel syncentralen kan erbjuda för att underlätta din tillvaro.

Det går även att köpa olika hjälpmedel själv. Idag finns en rad olika företag som säljer hjälpmedel. Dessa finns samlade genom leverantörsföreningen Svensk Syn. Via deras hemsida hittar du lätt till de ledande hjälpmedelsföretagen. Observera att SRF som organisation inte säljer hjälpmedel.