Vilka är det som svarar på Synlinjen?

När du ringer till Synlinjen är det viktigt att du möts av trevliga personer med förståelse för dina frågor. Synlinjen bemannas därför av personer som har en egen synnedsättning.

Alla personer har givetvis sina unika upplevelser och omständigheter, men det kan vara lättare att relatera till en utmaning, frustration eller fundering om man har gått igenom liknande saker själv.

Synrådgivarna har olika bakgrund, grad av synnedsättning, kompetens mm för att på ett effektivt sätt kunna svara på de frågor som kommer in.