Text

Information om coronaviruset

Här hittar du all information från SRF om coronaviruset (covid-19). Vi samlar sådant som rör SRF:s verksamhet och upplåter samtidigt yta till krisinformation från våra myndigheter.

I tider av isolering, distansering och preventiva åtgärder har vi nu samlat all information relaterad till coronaviruset nedan. Har du frågor som rör din lokalförening eller distrikt kontaktar du dem direkt.

 1. Hur påverkas syncentralerna?

  Genom våra distrikt har vi samlat in information om hur landets syncentraler förhåller sig till coronaviruset.

 2. Folkhälsomyndigheten informerar om covid-19

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre faktablad till allmänheten om covid-19. Informationen finns inläst och i punktskrift.

 3. Krisinformation i punktskrift

  En gång i veckan går ett utskick på punktskrift med myndighetsinformation om covid-19 ut till den som registrerat sig.

 4. Råd för tillgänglig krisinformation

  Coronakrisen visar hur viktigt det att korrekt och tillgänglig samhällsinformation når alla. Den snabba informationen om nya lagar, rik…

 5. Hur påverkas ledarhundsverksamheten?

  För att bidra till en minskad smittspridning har ledarhundsverksamheten lagt om delar av verksamheten. Uppdaterad 2 april 2020.

 6. Länksamling informationskällor och stöd

  I länklistan nedan finns aktuell information från våra myndigheter och andra offentliga källor rörande coronaviruset covid-19.