En del av Folkhälsomyndighetens informationsfoldrar  om covid-19.
Tre informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten finns i tillgängliga medier.

Folkhälsomyndigheten informerar om covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre faktablad till allmänheten om covid-19. Informationen finns inläst och i punktskrift.

Lyssna på Du som är över 70 år.

Lyssna på Om det nya coronaviruset 

Lyssna på Undvik bli smittad och smitta andra

Länk till Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida med coronainformation 

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida med tillgänglig coronainformation

Personer som är registrerade punktskriftsläsare hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, har fått de tre foldrarna med posten:

  • Allmänt om Corona och sjukdomen covid-19
  • Faktablad covid -19  för dig över 70 år 
  • Undvik smitta och smitta andra 

Beställ faktabladen i punktskrift

Punktskriftsläsare som inte fått de tre foldrarna med posten kan beställa dem från MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice.
Öppettider: måndag till torsdag, 09:00 - 12:00
Telefon: 040- 653 27 20
E-post: punktskrift@mtm.se 

Beställ faktabladen på CD-skiva

Ljudfilerna går att beställa på CD-skiva från MTM.
Telefon: 040- 653 27 10, måndag - fredag 08:30-12:00
Mejl: info@mtm.se 

Faktabladen i pdf-format

Ladda ner Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (pdf)

Ladda ner Undvik att bli smittad och smitta andra (pdf)

Ladda ner Du som är 70 år och äldre (pdf)