Händer under rinnande kran.
Handtvätt är en viktig preventiv åtgärd.

Länksamling informationskällor och stöd

I länklistan nedan finns aktuell information från våra myndigheter och andra offentliga källor rörande coronaviruset covid-19.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att sprida information relaterad till coronaviruset till så många som möjligt. I det arbetet är samverkan viktigt. Här är därför aktuell och bekräftad information:

 • Krisinformation, för samlad och bekräftad myndighetsinformation till allmänheten om hanteringen av coronasmittan (finns även på andra språk, lättläst samt på teckenspråk):
  https://www.krisinformation.se/
 • 1177 med samlad information om corona i ditt län (information finns även på andra språk):
  https://www.1177.se/
 • Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat information om coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning:
  https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/

 • Uppdrag Psykisk hälsa i Uppsala har tagit fram stödlistor för barn, ungdomar, vuxna och äldre om covid-19. De finns samlade på Uppdrag Psykisk hälsas webbplats.
  Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

 • Äldrelinjen, en stödlinje från Mind, är för personer över 65 år som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen ersätter inte vården, utan är ett komplement. Mind är en oberoende ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Mind är religiöst och partipolitiskt obunden. Telefon: 020-22 22 33 öppet vardagar 8-19, helger 10-16.

 • Karantänsamverkan, en webbplats för privatpersoner att be om hjälp eller själva hjälpa medmänniskor i karantän:
  https://www.karantansamverkan.se/