Gul labrador rakt framifrån bredvid förare i svarta jeans och jacka.

Hur påverkas ledarhundsverksamheten?

För att bidra till en minskad smittspridning har ledarhundsverksamheten lagt om delar av verksamheten. Uppdaterad 2 april 2020.

För att minska smittspridningen av Corona erbjuder vi förare som är aktuella för grundkurs 2 (GK2) möjlighet att få denna på hemmaplan under cirka två dagar utomhus. Den genomförs antingen av våra konsulenter, våra leverantörer eller någon av de externa instruktörer som vi anlitar.

Vi genomför inte heller informationskurser för de som ansöker om dispositionsrätt. Hembesök sker dels via telefonsamtal och dels utomhus vid sökandens bostad. Även här erbjuder vi kurs på hemmaplan under cirka två dagar. I dessa fall sker kursen utomhus tillsammans med leverantörer som har med sig hundar som kan köras av sökanden.

Vi har upprättat riktlinjer för minskad smittspridning som innebär att alla supportuppdrag och kurser föregås av telefonsamtal med föraren för att säkerställa att de mår bra.

Vi besöker inte förarna i deras hem. Vi överenskommer och möter upp förarna utomhus.

Känner man sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber får man inte träffa våra ekipage. Man ska vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man får fullfölja uppdrag inom ledarhundsverksamheten.

Slutprov av hundar i Norge har skjutits upp på grund av karantänregler vid gränsen.