En hand håller upp foldern Om krisen eller kriget kommer. Den övre omslagsbilder visar en familj som ser över sina matvaror och den undre bilden visar en krigssituation.
När en kris utbryter är det livsviktigt att alla medborgare kan ta del av korrekt samhällsinformation.

Råd för tillgänglig krisinformation

Coronakrisen visar hur viktigt det att korrekt och tillgänglig samhällsinformation når alla. Den snabba informationen om nya lagar, riktlinjer och hälsoupplysning behöver vara tillgänglig för personer med synnedsättning.

I rådande krisläge händer det att tillgängligheten på offentliga webbplatser och sociala medier sviktar.

Snabbtips för tillgängliga hemsidor

  • Beskriv alltid bilder i form av alt-texter. Fokusera på det viktigaste i bilden.
  • Om du gör en video, se till att huvudbudskapet i videon är tillgängligt antingen genom en speakerröst i själva videon, med hjälp av text i anslutning till videon eller genom syntolkning.
  • Ha tydliga kontraster – det går att mäta om kraven för kontrast uppfylls.
  • Undvik texter i bilder.
  • Märk alltid rubriker: <h1> för nivå 1, <h2> för nivå 2 och så vidare.
  • Alla objekt på webbplatsen måste gå att aktivera med hjälp av ett tangentbord – inte minst kryssrutor, där man ska ge sitt samtycke eller godkänna villkor.
  • Använd WAI-ARIA på webbplatsen för att underlätta överblick och navigering.
  • Se till att webbplatsen kan användas med inställningar för färger och förstoring som användaren själv gör.
  • Undvik bild- och ljudcaptchar där man ska tala om att man är en människa och inte en robot.
  • Se till att allt nedladdningsbart innehåll (Word eller PDF) görs tillgängligt. 

Personer med synnedsättning använder olika hjälpmedel för att läsa på nätet.
En del använder skärmläsare som läser texten med syntetiskt tal medan andra förstorar skärmens innehåll. Dessutom finns det personer som använder en punktskriftsdisplay för att läsa det som står på skärmen.
Ingen skärmläsare förstår vad som finns på en bild. Därför behöver bilder beskrivas.

Sociala medier

Är det text i bilden måste både bilden och texten syntolkas (bildbeskrivas).

Syntolkningen läses upp endast för de som använder skärmläsare. 

3 tips för att syntolka bilder på sociala medier

✅ Beskriv vad bilden föreställer, utan att använda värderande ord. Jämför ”Kvinna med lång hästsvans” och ”Kvinna med vackert hårsvall”.

✅ Beskriv bildens budskap och mening. Till exempel ”Pojke håller upp handflata som ett stopptecken framför sig”.

✅ Håll texten kort, utan onödiga bindeord. Jämför ”Svart hund går över bro, nosar på papperskorg” och ”En svart hund går över en bro och nosar på en papperskorg”. 

BUBBLARE: Kom ihåg att en syntolkning inte är en bildtext. Därför bör du inte skriva sådant du vet om bilden, men som inte uppenbart syns för den som inte är insatt. Sådant får du skriva i statusuppdateringen istället. 

Läs mer på webbtillgänglighet på vår hemsida. 

Relaterade länkar

Riktlinjer för webbtillgänglighet (webbriktlinjer.se/Myndigheten för digital förvaltning)

Apples riktlinjer för tillgängliga appar (engelska)

Googles riktlinjer för tillgängliga appar (engelska)

Hur du lägger till bildbeskrivningar av dina foton på Twitter (engelska)

Hur du mäter kontrasterna på en webbsida.

Se seminarium om hur du gör videoklipp tillgängliga (webbriktlinjer.se).