Dags att skriva motioner till kongressen

Kongressen är SRF:s högsta beslutande instans. Medlemmar som vill påverka organisationen kan skriva en motion direkt till kongressen och få upp sin fråga där för ställningstagande.

Motioner till kongressen ska vara insända skriftligt till riksförbundet senast den 30 april, helst via epost motioner@srf.nu, skriv kongressmotion i ämnesraden, eller på adress SRF, 122 88 Enskede, märk kuvertet kongressmotion. Viktigt att ange för- och efternamn samt dina kontaktuppgifter, inklusive epost. När SRF tagit emot din motion får du bekräftelse via epost.

Rätt att skriva motion har medlem (både synskadad och stödjande), lokalförening, distrikt, branschförening och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, US.

I februari får distrikten, branschföreningarna och US kallelse inklusive dagordning och arbetsordning vid kongressen. I mars skickar förbundsstyrelsen sina förslag till verksamhetsinriktning, ändring av stadgarna och strategi för jämställdhet och likabehandling. Ta del av dessa och motionera om de ändringar ni tycker ska göras i styrelsens förslag.

Så här skriver du en motion:

  • Tänk på att kongressen bara kan besluta om sådant som SRF själv kan bestämma om, till exempel sitt arbete för en fråga i samhället.
  • Ta inte upp mer än en fråga per motion.
  • Ha en tydlig rubrik som visar vad motionen handlar om, till exempel motion om "Färdtjänst", "SRF Go". "Stadgarna §2" eller "Etiska programmet".
  • Argumentera kortfattat och tydligt för ditt förslag.
  • Avsluta med en eller flera konkreta attsatser där du talar om vad du vill att kongressen ska säga ja till.
  • Om du vill att SRF ska ändra uppfattning i en fråga eller ta ställning i en ny fråga, kan du yrka att SRF uttalar som sin mening att ...
  • Om du vill framföra förslag som inte går att koppla till en särskild punkt på kongressens dagordning kan du yrka att kongressen uppmanar förbundsstyrelsen att ....