Upprop från valberedningen

Redan nästa år samlas vi till SRF-kongress igen. Då väljer vi ny ledning i organisationen och just denna gång kommer vi att välja en ny förbundsordförande då Håkan Thomsson har valt att lämna sitt uppdrag i samband med kongressen 2020.

Vi i valberedningen har förstås startat vårt arbete och nu behöver vi få med hela organisationen i beredningen. Vi ska tillsammans se till att kongressen har ett bra underlag för sitt val av ny SRF-styrelse med förbundsordförande, förste- och andre vice ordförande samt av verksamhetsrevisorer för kommande kongressperiod. 

I den aktivitetsplan vi gjort för valberedningen ingår besök i SRF-regionerna och - i undantagsfall - också att försöka tillmötesgå behov av valberedningsmedverkan i distrikt, US eller branschförening. Med andra ord blir vi väldigt glada om ni hör av er till oss med inbjudan till de regionträffar ni planerar framöver. Vi vill ha dialog med er kring exempelvis:

 • Hur ser vi på SRFs ledning? Vad förväntar sig organisationen av sin förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer? Vilket samspel bör finnas mellan riksförbund och övriga organisationsled?
 • Hur bör styrelsen vara sammansatt och vilka kompetenser bör den innehålla?
 • Finns det ytterligare tankar kring valen på kongressen som vi bör ta med i vårt beredningsarbete? ….med mera.

Vi önskan också att ni nu börjar nominera kandidater till förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer för den kommande kongressperioden. Viktigt att veta:

 • Nomineringar måste vara skriftliga (brev eller e-post)
 • Nomineringar sänds till: Kicki Lundmark, sammankallande i valberedningen
  postadress: Allmogevägen 7, 905 96 Umeå
  epost: kicki.lundmark@innertavle.se
  telefon: 070-888 39 61.

Observera att endast de nomineringar som sänts till valberedningens sammankallande är giltiga!

 • Den som nominerats ska vara vidtalad och ha tackat ja till nominering.
 • Det ska framgå klart vem som nominerat, enskild medlem eller distrikt, lokalförening.
 • Vi ser gärna att ni motiverar er nominering. Det hjälper oss i vår beredning av valen på kongressen.
 • Du eller ni får en bekräftelse på din/er nominering i vändande epost eller brev.

Vi ser fram emot att få träffa er i regionerna nu och fram till kongressen för att prata val på kongressen 2020!

På återhörande hälsar SRFs valberedning

Kontaktuppgifter Valberedningen:

Sammankallande:
Kicki Lundmark, tel: 070-8883961, epost: kicki.lundmark@innertavle.se

Robert Balte, tel: 076-8231338, epost: balterobert@hotmail.com
Dan Jonsson, tel: 070-3166776, epost: dan.g.jonsson@bredband.net
Petter Lindström, tel: 070-2957239, epost: petter.57@outlook.com
Liselott Naess, tel: 0706-988078, epost: liselott.naess@netatonce.net
Elvira Sjöblom, tel: 070-7302836, epost: elvirasjoblom@hotmail.com
Camilla Svensson, tel 0705-358557, epost: milla.sv@hotmail.se