Bild på legobitar som bildar orden Heja punktskrift. Legobitarna har punktskrift på sig.

Ett roligt och lekfullt sätt att lära barn punktskrift

LEGO-fonden och LEGO-gruppen har tagit fram ett koncept som syftar till att bidra till att barn som är blinda eller har en svår synnedsättning lär sig punktskrift på ett lekfullt och engagerande sätt, genom att använda LEGO-klossar. Synskadeorganisationer har deltagit i utveckling, testning och lansering av projektet, som går under namnet LEGO® Braille Bricks.

Det pedagogiska konceptet går ut på att lära barn som är blinda eller har en svår synnedsättning punktskrift genom lek.  Det utgår ifrån LEGO:s tanke om Att lära genom lek.

Varje kloss har exakt samma form som vanliga LEGO-klossar, men på dessa klossar finns en tryckt bokstav och en punktskriftsbokstav. Det erbjuder helt nya möjligheter att lära punktskrift på ett lekfullt sätt. Det möjliggör även för barn som är blinda och seende barn att lära tillsammans på lika villkor.

I början av 2021 kommer LEGO-boxarna att finnas tillgängliga i 22 länder. LEGO Braille Bricks kommer att erbjudas till förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet för barn som är blinda eller har en svår synnedsättning.

Om du är pedagog och arbetar med barn, som är eller vill bli punktskriftsanvändare, kan du få materialet skickat till dig i undervisningssyfte. Kontakta då skola@srf.nu. Boxarna finns ej till försäljning i butik, utan kan endast beställas via Synskadades Riksförbund.

Läs mer om boxarnas innehåll
Läs mer om hur man beställer LEGO Braille Bricks

Mer information om projektet

LEGO® Braille Bricks är ett pedagogiskt verktyg, som kan användas enkelt och praktiskt för att lära ut olika förmågor som behövs för att utvecklas. Genom de många kombinationer som finns öppnas en helt ny värld där barn på ett lekfullt sätt lär sig punktskrift i en rolig och taktil miljö.

Här hittar du material och information om det pedagogiska konceptet (extern länk)

Projektet är icke-vinstdrivande för alla involverade aktörer. LEGO-fonden donerar boxarna till länderna i projektet. I varje land finns en partner som ansvarar för att distribuera boxarna till relevanta verksamheter. I Sverige är det Synskadades Riksförbund.

LEGO-fonden vill bidra till en framtid där barn lär sig genom lek och att de därmed stärks till att bli kreativa, engagerade och intresserade av ett livslångt lärande.

Här finns mer information om LEGO Foundation

Inspiration

The LEGO Foundation knowledge base
En kunskapsbas med information om Att lära genom lek, kreativitet med mera

Grupper på Facebook där professionella delar idéer och erfarenheter av att arbeta med LEGO-fondens koncept om Att lära genom lek:

På LEGO Audio finns instruktioner som innebär att barn som är blinda kan bygga LEGO själva. 

Besök LEGO Audio

Frågor?

Om du har några frågor kring Synskadades Riksförbund och LEGO Braille Bricks kan du kontakta oss på mejl skola@srf.nu

  1. Beställning av boxar

    Här finns mer information om vem som kan beställa Lego Braille Bricks och hur det går till.

  2. Legoboxarna innehåller

    Varje box med Lego Braille Bricks innehåller: