Ett barn känner på legoklossar med punktskrift.

Beställning av boxar

Här finns mer information om vem som kan beställa Lego Braille Bricks och hur det går till.

Vem kan beställa LEGO Braille bricks?

Målgrupp för LEGO-boxarna är förskolor, skolor eller pedagogisk verksamhet där det finns barn som är blinda eller har en svår synnedsättning och som är eller ska bli punktskriftsanvändare.

Vad kostar LEGO Braille bricks?

Boxarna är gratis och de är en donation från LEGO-fonden. SRF står för kostnaden av distributionen till verksamheterna.

Vad förbinder sig verksamheter att göra?

SRF tecknar ett avtal med den aktuella verksamheten om att materialet kommer att användas utifrån LEGO:s koncept och att det inte får säljas vidare.

Pedagoger ska delta i en workshop kring materialet och konceptet.

SRF kommer att följa upp att verksamheterna använder materialet utifrån LEGO:s koncept. SRF ska redovisa det vidare till LEGO-fonden.

Frågor om LEGO Braille bricks:

Frågor om LEGO Braille bricks kan ställas till skola@srf.nu

Hur beställs LEGO Braille bricks?

Du som arbetar i förskola eller skola med barn som använder eller ska använda punktskrift är välkommen att beställa en box att använda i undervisningen.

Kontakta oss på skola@srf.nu så berättar vi mer.