Prisutdelning av Ögonvårdspriset under kongressen i Malmö 2017.
Vinnarna av Ögonvårdspriset 2017 var synpedagog Gun Olsson, Kalmar och professor Sten Andréasson, Lund.

Ögonvårdspriset 2020

Nominera en kandidat till Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris. Senast den 30 april 2020 ska nomineringarna vara inlämnade.

Ögonvårdspriset är en uppmuntran till yrkes­utövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet/rehabilitering/habilitering. 

Priset delas ut under Synskadades Riksförbunds kongress i Göteborg den 22-25 oktober. I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för Synrehabilitering. 

Prissumman på 100 000 kronor ges till en eller två enskilda pristagare.
Fri förslagsrätt praktiseras vilket innebär att det är tillåtet att föreslå sig själv. 

Ladda ner blanketten för att nominera en ögonvårdspristagare 2020.

Ögonvårdspriset har delats ut sedan 1992.

Länk till tidigare Ögonvårdspristagare.

Frågor: Åsa Nilsson 08-39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Ansökan ska vara Synskadades Riksförbund tillhanda senast den 30 april 2020.