aprilskämt valp niklas mattson barn

Projekt: Barn med ledarhund

Hur gammal behöver man vara för att ha en ledarhund? Det vill vi ta reda på! Synskadades Riksförbund har därför startat projektet ”Barn med ledarhund – ett pilotprojekt för att förbättra villkoren för synskadade barn”.

April april! Det här projektet finns inte på riktigt. Det är ett aprilskämt från oss på Synskadades Riksförbund.

Även om just det här projektet är ett skämt, är vi positiva till att regeringen utreder åldersgränsen för att ha ledarhund. De är till stor hjälp för många synskadade, och eftersom barnkonventionen numera är en del av svensk lag är det rimligt att se över möjligheten för att fler ska kunna få en ledarhund. Det finns sannolikt personer under 18 år som kan ta ett sådant ansvar. 

Är du nyfiken på hur en sänkt åldersgräns skulle gå till i praktiken?

Här kan du höra förbundsordförande Niklas Mattsson i Sveriges Radio. Vi lovar att det han säger i det klippet är helt sant.