Närbild händer, punktdisplay, laptop.

Skriv ett medborgarförslag

I många kommuner kan boende skicka in medborgarförslag för att förändra eller förbättra kommunens verksamhet och service. Här finner du en mall för att påverka din kommun att anställa en syn- och hörselinstruktör.

Det är sannolikt att du bor du i en kommun som inte har en syn- och hörselinstruktör. Drygt två tredjedelar av Sveriges kommuner saknar nämligen den tjänsten. I de flesta kommuner finns samtidigt möjligheten för den som är folkbokförd där att skicka in så kallade medborgarförslag. Då är kommunen skyldig att gå igenom och ta ställning till förslaget och de argument som framförs. Vi har tagit fram en mall till ett sådant förslag.

Tycker du att en syn- och hörselinstruktör behövs i din kommun? Både kommuner och medborgare vinner nämligen på det, vilket du kan läsa mer om här. Tillsammans kan vi vända utvecklingen.

Ladda ner och fyll i vår mall och skicka till din kommun.