Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur srf.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Synskadades Riksförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om det finns information på srf.nu som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss. Meddela Synskadades Riksförbund att du behöver få information i ett alternativt format. Skicka e-post till info@srf.nu eller ring 08-39 00 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet via e-post till webbsupport@srf.nu.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Vår ambition är att webbplatsen i sin helhet skall vara tillgänglig. Det är dock endast Ledarhundsverksamhetens under-webbplats som är omfattad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen är dels testad internt av våra tillgänglighetsexperter men också testad av vår externa partner Funka Nu AB.

Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-01.
Webbplatsen publicerades den 2015-08-01.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-29.