Träff 1

Plats: Microsoft Teams
Tid: Torsdag 9 mars 2023 (ca 15.00-17.00)
Målgrupp: Föräldrar till barn och unga med synnedsättning
Sista anmälningsdag: 13 februari
Kostnad: Gratis för medlemmar

Preliminärt program

 • Stöd för föräldrar
 • Sociala medier och fritidsaktiviteter
 • Erfarenhetsutbyte

Träff 2

Plats: Almåsa havshotell, Västerhaninge
Tid: 28-29 april 2023 (start ca 17.00, avslut ca 17.00)
Målgrupp: Föräldrar till barn och unga med synnedsättning
Sista anmälningsdag: 13 april
Kostnad: 400 kronor per person

Preliminärt program

Föreläsning med Kim de Verdier, leg. psykolog och fil dr i specialpedagogik, arbetar sedan många år på Resurscenter syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och är även lektor vid Stockholms universitet, där hon ansvarar för utbildning om synnedsättning och blindhet. Hon disputerade 2018 med en avhandling om barn med blindhet.

 • Besök på Svartkrogen (fika i totalt mörker)
 • Workshoppar: syntolkning, ledsagning och bemötande
 • Erfarenhetsutbyte

I kostnaden ingår kost och logi samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt.

Detaljerat program kommer inför varje träff.

Frågor besvaras av: Christine Héli 08-39 92 46, barnoforaldrar@srf.nu 

Varmt välkomna!

Vi tar emot anmälan via e-post, följande uppgifter skickas till: barnoforaldrar@srf.nu 

 • Kursdatum.
 • För och efternamn.
 • Adress.
 • Mobilnr.
 • E-post.
 • Övriga speciella önskemål inför kurs.
 • Område jag vill veta mer om och diskutera på kursen.
 • Jag/vi är föräldrar till: barnets namn, ålder och synstatus.
 • Medlemskap i SRF, förälder eller barn.