Kontorspersonal

Chef (anmälningar/utredningar)
Elisabeth Ravstis, 08-39 91 96
Mejl: elisabeth.ravstis@srf.nu 

Handläggare (ansökningar, intyg, övriga frågor)
Susanne Haglund, tel 08-39 91 35
Mejl: susanne.haglund@srf.nu 

Handläggare (utskick av material till ledarhund, t.ex. fästingmedel m.m., fakturahantering och utlägg, kursadministration)
Jessica Helin, 08-39 91 73
Mejl: jessica.helin@srf.nu

Samträning 3, uppstallning, administration
Annette Grönholm, tel 08-39 91 92, mobil 0765-399192 
Mejl: annette.gronholm@srf.nu

Konsulenter

Supportbeställning, Samträning 3, support och hembesök
Fanny Strömberg, tel 08-39 92 47, mobil 0765-39 92 47
Mejl: fanny.stromberg@srf.nu och support@srf.nu 

Tjänstledig: Jessica Röttger

Hembesök, AD3 kurs, slutprov, tilldelning av ledarhund
Drifa Gestsdottir, tel 08-39 91 97, mobil 0765-39 91 97
Mejl: drifa.gestsdottir@srf.nu 

Hembesök, AD3 kurs, slutprov, tilldelning av ledarhund
Laila Tapper, tel 08-39 91 98, mobil 0765-39 91 98
Mejl: laila.tapper@srf.nu 

Veterinära frågor och pensionssamtal
Jennie Lindhé, tel 08-39 91 93, mobil 0765-39 91 93
Mejl: veterinar@srf.nu