Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan ha hand om din ledarhund under en tid kan du söka bidrag från Iris Förvaltning för extraordinära omkostnader, www.irisforvaltning.se/bidrag/, tel 08-402 15 50, mejl bidrag@irisstiftelseforvaltning.se. Förare som inte tjänar mer än 210.000 kronor per år kan söka bidrag från Buscks fond för extraordinära omkostnader för ledarhund. 

När hunden blir sjuk

Kontakta SRF:s veterinärkontakt, 08-39 91 93 som per telefon ger stöd och råd i medicinska frågor som avser ledarhunden.

Enligt lagen är det den som tilldelats en ledarhund som ska se till att den får den veterinärvård som behövs. SRF står för kostnaden. Om en extern veterinär i dialog med förare föreslår åtgärd i form av exempelvis operation måste dock SRF ge klartecken i förväg för att kostnaden ska godkännas.

Som förare är du skyldig att se till att hunden håller normalt hull och en gång per år rapportera hundens vikt till SRF. Du måste informera SRF när hunden är allvarligt sjuk. 

Försäkringsfrågor

Som ledarhundsförare har du strikt hundägaransvar. Det innebär att du är ansvarig för alla skador som hunden orsakar. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150).

I avtalet som du skriver på i samband med att du blir tilldelad en ledarhund framgår att du ska ha en hemförsäkring som täcker eventuella kostnader i samband med skadeståndsanspråk för skador orsakade av ledarhunden. Det är viktigt att kontrollera att hemförsäkringen också innehåller en ansvarsförsäkring, annars kan det bli mycket dyrt om olyckan är framme. Det är alltid den med strikt hundägaransvar som är ansvarig oavsett hur en olycka har gått till.

Skulle merkostnader uppstå kan förare som inte tjänar mer än 210.000 kronor per år söka bidrag ur Buscks fond (se information ovan).

Tillfällig hundvakt

Din ledarhund behöver fungera väl i vardagen. Därför finns det en del saker som är viktiga att tänka på när du låter någon tillfälligt ta hand om din hund. Annars kan den lätt få nya oönskade vanor som kan ställa till problem.

Informera den som tillfälligt ska ta hand om din ledarhund om detta:

  1. Gå med hunden i koppel (ej i sele).
  2. Gå utmed vänster vägkant när du går med ledarhunden på landsvägar.
  3. Gå rakt över alla gator.
  4. Stanna till vid alla trottoarkanter.
  5. Stanna på första trappsteget vid trappa som går upp.
  6. Stanna före första trappsteget vid trappor som går ner.

Det innebär stora risker för föraren om hunden plötsligt slarvar på sådana ställen.

Hundvakten ska undvika de områden där du brukar gå med din ledarhund. Om det inte går att undvika ska hen följa precis samma vägar och på samma sätt som du och ledarhunden brukar gå. Ju kortare tid ledarhunden varit i arbete, desto viktigare är detta.

Den som tar hand om din ledarhund får inte ha jaktträning, leka med bollar eller kasta pinnar. Upprepade sådana lekstunder kan förstöra ledarhundens fokus helt och hållet och göra den stressad.
Hen får inte heller ha kamplekar (dragkamp) med ledarhunden. Det kan göra ledarhunden hetsig och att den blir för dominant.
Hundvakten får inte heller låta ledarhunden leka våldsamt med andra hundar – förväntan på lek leder till att ledarhunden blir okoncentrerad och glömmer sitt arbete när den ser andra hundar.

Tipsa den som tar hand om din ledarhund om de vanor som du gett den. De ska inte ge hunden något att äta utöver den dagliga matransonen. De ska upprätthålla den allmänna vardagslydnaden. All annan dressyr ska göras av dig.

Vi har samlat informationen i foldern Tillfälligt ta hand om en ledarhund (pdf)

Tänk på

Ta alltid med veterinärkortet vid eventuellt veterinärbesök. Kontakta SRF vid veterinärmedicinska ärenden.