Torsdagen 2/3 publicerades organisationernas gemensamma debattartikel "Barn kan fortfarande väljas bort – skollagen måste ändras" på Hejaolika.se. 

I den lyfter vi bland annat FN:s fyra uppmaningar till den svenska regeringen:

  • Säkerställ rätten för barn med funktionsnedsättning att bli hörda och att få lämpligt kommunikationsstöd i allt beslutsfattande som påverkar dem, att alla beslut baseras på individuella bedömningar och att även information om beslutsunderlag är tillgänglig.
  • Förstärk stödet för socialt liv och individuell utveckling för barn med funktionsnedsättning, bland annat genom att stärka deras tillgång till personlig assistans, rehabilitering och hjälpmedel.
  • Öka antalet stödlärare och bygg upp föräldrars, lärares och andra yrkesverksammas kapacitet att identifiera behoven hos barn med funktionsnedsättning.
  • Stärkta åtgärder för att säkerställa inkluderande utbildning för alla barn med funktionsnedsättning.


Vi menar att regeringen måste ta rekommendationerna på allvar. Det behövs konkret politik och långsiktiga satsningar. Barnkonventionen gäller för alla barn, inte bara för vissa.