Idag skickar vi på Synskadades Riksförbund ut ett pressmeddelande där vi lyfter den 18-årige Gniewko Paw som inte beviljas ledsagning i sin hemkommun. Han behöver ledsagarservice för att klara sig själv den dagen han flyttar hemifrån. 

Ta del av pressmeddelandet.