Den 27 januari uppmärksammas Hemtjänstens dag. Trots att insatsen är mycket viktig för personer med synnedsättning får allt färre människor ta del av tjänsten. Bland synskadade över 85 år har andelen som erhåller hemtjänst minskat från 52 procent i början på 2000-talet till 35 procent år 2022. Det visar en undersökning som Synskadades Riksförbund, SRF, har gjort bland sina medlemmar som är över 65 år.

Inger Sundström, 90, och har gått från att vara fullt seende till att bli helt blind på bara några år. Hon bor själv i Göteborg men delar erfarenheter med tusentals äldre med synnedsättning runt om i landet. Inger har idag 15 timmar hemtjänst i veckan och upplever kvalitén som varierande.
– Det finns många duktiga personer men också många som inte borde jobba inom hemtjänsten. Det viktigaste för mig är att jag möter en trevlig människa som gör vad jag ber om, ställer saker på rätt plats, stänger dörren efter sig och släcker, till exempel. Det måste vara på mina villkor, säger hon.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet.