Start Your Impossible Camp är en idrottshelg för personer med rörelse, syn- och intellektuell funktionsnedsättning. Här ges du som deltagare möjlighet att testa olika idrotter utifrån din funktionsnedsättning. Målet är att du ska hitta en eller flera idrotter som du gillar och att du efter helgen förhoppningsvis börjar utöva minst en idrott i en förening. Vi hoppas kunna ge dig de kontakter och förutsättningar du behöver för att detta ska bli möjligt och vi följer upp ditt deltagande efter avslutat läger.