Företaget Medow har fått uppdraget av Punktskriftsnämnden och MTM att genomföra en studie som går ut på att undersöka vilka läromedel, metoder och teknik som idag används för att undervisa i matematik och programmering på svenska grund- och gymnasieskolor och hur väl dessa fungerar för punktskriftsanvändare. Visionen är att skapa en flexibel och fungerande läromiljö för punktskriftsanvändare.

Nu söker de deltagare som kan tänka sig att dela med sig av sina upplevelser av studier i matematik och/eller programmering genom att fylla i ett frågeformulär, och för dem som är villiga även delta i en intervju. De söker både studerande och nyutexaminerade punktskriftsanvändare samt lärare som undervisar eller har undervisat punktskriftsanvändare i matematik och/eller programmering.

Om du eller någon du känner vill hjälpa till att förbättra tillgängligheten för studier i matematik och programmering genom att dela sina erfarenheter så kontakta info@medow.se. Du kan även läsa mer om studien på MTMs hemsida på den här länken.