• Niklas Mattsson

  Ordförandenytt sep 2023

  Varmt välkomna till vårt första SRF Riks infobrev! Vår ambition är att skicka ut infobrev till er regelbundet för att ni ska vara uppdaterade om vad som hänt och är på gång på riks. Brevet kommer vara kortfattat och innehålla information och uppdateringar rörande kansliet, vad Förbundsstyrelsen gör och vad vi gör externt. Ni kommer också märka att några av rubrikerna kommer vara stående inslag i våra infobrev. Trevlig läsning! Niklas Mattsson Förbundsordförande

  ORDFÖRANDENYTT #1/2023

  Innehållsförteckning

  ORDFÖRANDENYTT #1/2023. 2

  Ny hemsida i september 2

  Medlemsveckan. 2

  TV4 om ledsagning. 2

  Inför kongressen. 3

  US - Unga med synnedsättning. 3

  Ledarhundsverksamheten. 3

  Sommarlägret 4

  Valpkalender 2024. 4

  Personalförändringar på kansliet 5

  Några rader från kanslichef Ulrika Norelius. 5

  Kalle Anka. 5

  Några siffror från vårt medlemsregister 6

  Viktiga datum under september 6

  Ny hemsida i september

  Den nya hemsidan kommer att lanseras i slutet september. Med nya hemsidan kommer det bland annat att bli enklare för er i distrikt och lokalföreningar att skapa era egna hemsidor för att vara ännu mer synliga på nätet. De personer som blir redaktörer för nya hemsidan har redan fått en inbjudan till digital utbildning.

  Medlemsveckan

  Alla distrikt ska nu ha fått ett första brev om medlemsveckan som äger rum den 9--15 oktober. Nästa utskick kommer i mitten av september.
  Ska bli väldigt spännande att se hur många nya medlemmar vi lyckas värva med gemensamma krafter. Kommer vi nå målet på 700 nya medlemskap?

  TV4 om ledsagning

  Under semestern gjorde TV4 ett inslag om ledsagning. De intervjuade Gniewko Paw från Båstad där han beskrev hur det påverkar honom när han inte längre får ledsagning. Jättebra att media uppmärksammar våra viktiga frågor så de blir synlig för allmänheten. Inslaget sändes den 2/8.
  För att läsa mer, länk till TV4:s inslag om ledsagning.

  Inför kongressen

  Även om det är ett tag kvar till kongressen 2024 så har arbetet redan påbörjats. Förbundsstyrelsen jobbar med ett antal olika frågor som ska upp på kongressen. Dels är det en arbetsgrupp som arbetar med revidering av stadgarna, en grupp förbereder ett dokument om jämställdhet och likabehandling och en tredje grupp jobbar med ett intressepolitiskt program. Dessa ska behandlas av förbundsstyrelsen nu under hösten för att sedan gå ut på remiss till er i distrikt- och lokalföreningar innan de fastställs i februari.

  US - Unga med synnedsättning

  I början av sommaren flyttade US in på SRF:s kansli. De hyr några av kontorsrummen och det är jättetrevligt att ha de i våra lokaler. Det blir också väldigt mycket lättare att samverka kring våra gemensamma frågor.

  US har fått en ny ordförande, Mattias Winsa. Han blev vald på US Riksstämma i månadsskiftet juni-juli. Grattis Mattias!

  Ledarhundsverksamheten

  SRF har en pågående dialog med Myndigheten för Delaktighet vad gäller överlämnandet av ledarhundsverksamheten. Propositionen i frågan ska upp för beredning i socialutskottet 2023-09-19. Justering sker
  2023-10-26.

  Trycklov för utskottets betänkande är 2023-11-03. Först därefter sker debatt och beslut i kammaren. Datum för debatt och beslut har i skrivande stund inte fastställts, men beslut borde alltså först kunna ske i början av november.

  Enligt den information vi har idag ska verksamheten flyttas över
  den 1 april 2024, men eftersom beslutet inte är formellt fattat i riksdagen än, kan vi inte veta helt säkert.

  Sommarlägret

  34 barn och 15 lägerledare deltog på årets sommarläger 29 juni-4 juli på Ågestagården, strax utanför Stockholm. Det yngsta barnet var 7 år och det äldsta 16 år. Det var mycket sol, bad, paddling, lek och pyssel. Barnen åkte i olika grupper till Hop´n Pop trampolinpark som även har klättervägg och hinderbana. Uppträdanden och disco var självklara aktiviteter som återkommer varje år. 

  Valpkalender 2024

  De flesta brukar se den färdiga kalendern i december men vet inte att arbetet med kalendern pågår nästan året runt. Redan i mars håller vi startmöte och efter det tar arbetet vid – tema och bilder ska väljas, texter ska skrivas, den grafiska biten ska sättas, upphandlingar ska göras, beslut ska tas och avtal måste ingås. Många personer är inblandade, framför allt när det gäller texterna i kalendern som ju absolut inte får innehålla några felaktigheter då de berättar om SRF:s frågor och arbete.

  I skrivande stund är kalendern i princip klar, det vill säga trycksaken. Vi har nyss sänt över originalet till Norge för bildbearbetning. Samtliga fotografier är tagna i Norge av en norsk fotograf och det är även där som redigeringen av valpbilderna äger rum. Vi samarbetar med våra norska och danska grannar till viss del. Genom att vi gemensamt köper tjänster kan vi pressa ner kostnaderna. Men våra kalendrar i sig är våra egna produkter, de ser inte riktigt likadana ut även om idéen ursprungligen kommer från Norge. Nu fortsätter arbetet med att upphandla leverantörer.

  Nytt för 2024 är att kalendern byter namn, till "Valpkalendern". Och på insidan finns ny layout för att vara tydligare och mer plats ges åt info om SRF och våra frågor.

  Personalförändringar på kansliet

  Medlems- och uppdragsverksamheten har fått en ny chef, Gunilla Söderström. Hon började hos oss i slutet av maj och kommer närmast från Kulturhuset, Stadsteatern. Vi hälsar Gunilla varmt välkommen till oss på SRF.

  Några rader från kanslichef Ulrika Norelius

  Just nu är vi på kansliet i full färd med förberedelserna för att ansöka om organisationsstöd från Socialstyrelsen. Jag vill passa på att tacka er alla som underlättat vårt arbete genom att skicka in era verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkningar och revisionsberättelser i god tid. Ju fler föreningar som skickar in, ju större bidrag kan vi bli berättigade till. Något som kommer hela organisationen till del.

  Vi håller även på att rekrytera en ny pressekreterare. En annons har legat ute under sommaren och urvalsprocessen har påbörjats.

  Arbetet med att ta fram förslag till styrelsen för budget och verksamhetsplan påbörjades i juni och är just nu väldigt intensivt.   

  Den 13 september kommer vi här på rikskansliet att genomföra en personaldag för alla anställda. Vi förbereder oss på en dag med fortbildning, dialoger och förhoppningsvis ett och annat skratt.

  Kalle Anka

  Vi har haft ett samarbete med tidningen Kalle Anka där SRF finns representerad och man kan läsa om olika synskador och hur man kan vara en bra kompis till någon som är synskadad. Vi kan också läsa om gröngölingen Ben som är blind. Tidningen kom ut den 20 juni.

  Några siffror från vårt medlemsregister

  Siffrorna nedan är per den 15 augusti.

  Antalet medlemmar: 10.931 (målet för 2023 är 11.500)
  Synskadade: 7.909                    Stödjande: 3.022

  Antal medlemskap: 11.543

  Antalet nya medlemskap 2023: 1.003
  Synskadade: 716                       Stödjande: 287

  Viktiga datum under september

  Den 7 september          Möten hos funktionsrätt påbörjas. Uppföljning kring hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  Den 7--8 september      Förbundsstyrelsemöte

  Den 13 september        Personaldag på rikskansliet

  Den 15 september        Ansökan till Socialstyrelsen om Organisationsstöd ska vara inne

  Den 15 september        Kampanjbrev 2 för medlemsveckan skickas ut

  Den 20 september        Dialogmöte hos MFD på temat krisberedskap

  Den 22--24 september  Arbetsgivarkonferens på Almåsa

  Den 27 september        Möte arbetsutskottet (beslut om administrativt stöd 2024 tas)

  Den 27 september        Branschföreningsträff

 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Aktuellt från Niklas #10

  Nytt Aktuellt från Niklas!

   

   

  Den här veckan om två viktiga möten på Socialdepartementet och på Infrastrukturdepartementet, där vi äntligen fick lyfta färdtjänstfrågan.

 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Aktuellt från Niklas

  Förbundsordförande Niklas Mattsson summerar den senaste tidens händelser i ett nytt Aktuellt från Niklas.

  Denna gång om ett celebert besök på kansliet, möte på Riksdagen om färdtjänsten samt några ord om senaste partiledardebatten och Region Kronobergs överklagan.

 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Nytt Aktuellt från Niklas

  Förbundsordförande Niklas Mattsson summerar den senaste tidens händelser i ett nytt Aktuellt från Niklas.

  Denna vecka om vilka frågor som hanterades på förbundsstyrelsen och så klubbades var nästa SRF-kongress kommer äga rum!

 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Aktuellt från Niklas

  Förbundsordförande Niklas Mattsson berättar om den senaste tidens händelser och ger en summering av de möten vi har haft med riksdagens samtliga åtta partier.

   
   
  Syntolkning: Niklas Mattsson står framför ett grått skynke. Han bär en svart skjorta.
 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Aktuellt från Niklas: Möte med Miljöpartiet

  Här kommer ytterligare en uppdatering från förbundsordförande Niklas Mattsson. Ett lite längre Aktuellt från Niklas, som summerar de senaste två veckorna.

  Förbundsordförande Niklas Mattsson summerar de sista två veckorna som innehållit resor i Norrland, politikerträff med Miljöpartiet samt möte med Trafikverkets tillgänglighetsråd.
 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Aktuellt från Niklas: Glädjande om tågutropen

  Här kommer ytterligare en uppdatering från förbundsordförande Niklas Mattsson. Det tredje Aktuellt från Niklas för året.

  Hej igen alla SRF-vänner!

  I denna veckas Aktuellt från Niklas pratar jag om det positiva beskedet från Trafikverket, om att tågutropen för inkommande och avgående tåg blir kvar på de 86 järnvägsstationer som har kvar dem idag. Ett mycket viktigt besked - och något vi arbetat för i vårt påverkansarbete. 

  För en tid sedan skickade vi in en skrivelse till regeringen där vi kritiserar dem för att skära ned på biståndet. Det kommer drabba de som redan har det mycket svårt - bland annat personer med syn- och funktionsnedsättningar. Vi vill att regeringen tänker om. 

  Flera partier har lämnat in motioner om färdtjänst och det är nu i veckan riksdagen debatterar om ämnet. Följ gärna riksdagsdebatten om färdtjänst torsdagen den 23/2. 

  Tack för den här gången. 

 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Aktuellt från Niklas: Tillgängligheten måste öka

  Här kommer ytterligare en uppdatering från förbundsordförande Niklas Mattsson. Den här gången pratar han om vad som inträffade under februaris första vecka.

  Hej igen alla SRF-vänner,

  Ännu en händelserik vecka här på Synskadades Riksförbund.

  Vi har träffat arbetsmarknadsminister Johan Pehrson tillsammans med andra grupper från funktionsrättsrörelsen. Personer med synskada och andra funktionsnedsättningar kan bidra med mycket – men måste ges verktyg för att få chansen att bidra. Synskadade förtjänar att få den möjligheten.

  I veckan hade vi även Kivra på besök hos oss för att prata om hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor. Digitaliseringen innebär en stor potential även för synskadade men tillgängligheten på nätet måste bli bättre. Det gäller exempelvis digitala brevlådor – som kan vara en enorm hjälp i tillvaron men där utmaningar kvarstår.

  Och i onsdags hade vi en debattartikel i Expressen, om varför regeringen måste arbeta för att synskadade kan rösta med bevarad valhemlighet, läs gärna den.

  Det var allt från mig, Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

  Tack för den här gången. 

 • Porträttbild Niklas Mattsson, ljusblå tonplatta. Text: Aktuellt från Niklas

  Vlogg: Om ledarhundsverksamheten

  Här kommer ytterligare en uppdatering från förbundsordförande Niklas Mattsson. Den här gången pratar han om ledarhundsfrågan efter att vi på Synskadades Riksförbund träffat ansvarig minister Camilla Waltersson Grönvall under förra veckan.

  Hej alla vänner!

  Att synskadade får den hjälp de behöver är helt avgörande. Ledarhunden är en specialdresserad hund som arbetar för att synskadade lättare ska kunna ta sig fram.

  Vi på Synskadades Riksförbund har haft myndighetsuppdraget för ledarhundar sedan 2006 men det vill regeringen nu ändra på.

  Till sommaren kan riksdagen rösta om ett förslag som innebär att ledarhundsverksamheten flyttar till Myndigheten för delaktighet, MFD, redan nästa år. Vi på SRF motsätter oss detta och kommer kämpa för att verksamheten blir kvar hos oss.

  Det vill vi för att:

  Vi sitter på den unika expertis som behövs. Vi vet hur synskadade upplever exempelvis kollektivtrafik och färdtjänst och kan därför se och förstå de samband som finns mellan ledarhundsverksamheten och andra områden.

  Vi har ett helhetsperspektiv och det behövs en sammanhållen verksamhet för ett bra arbete. Under MFD kommer verksamhetens delar upphandlas, vilket riskerar leda till att helheten slås i spillror.

  Vi jobbar tydligt med matchning mellan ledarhund och synskadad förare. En hetsigare hund ska inte hamna med en lugnare förare. Det är oerhört viktigt att hund och människa förstår och trivs med varandra. Vår farhåga är att MFD snarare kommer fördela hundar endast efter plats i kön.

  Vi på SRF riktar oss nu till politikerna i riksdagen. Det finns tid att tänka om.

 • Porträttbild på Niklas Mattson som sitter vid sitt skrivbord leendes i kortklippt grått hår och pikétröja.

  Aktuellt från Niklas: Både hopp och frustration

  Hej alla vänner ute i landet. Då var det dags för ytterligare en liten video från ordförandens horisont.

  De senaste veckorna har vi haft en hel del möten. Bland annat har vi träffat näst högsta chefen på Arbetsförmedlingen, Lars Lööw, och diskuterat arbetsmarknadsfrågor. Det var främst ett möte för att skapa kontakt och lära känna varandra och veta hur vi kan kontakta varandra. Det här är bra kontakter att ta. Självklart var Lennart Karlsson, som jobbar med arbetsmarknadsfrågor inom intressepolitiken, med och lyfte viktiga aspekter. Det känns som om vi kommer att ha en bra ingång att diskutera arbetsmarknaden med deras näst högsta chef.

  Vi har också träffat utredare från Socialstyrelsen, som fått i uppdrag att utreda ledsagarservice via LSS. Socialminister Lena Hallengren tillsatte en utredning om LSS för att titta på de ojämlikheter som har uppstått under åren. Och vi hade ett mycket bra samtal med utredaren och vi kommer fortsätta att ha kontakt. Hon var mycket intresserad av våra åsikter om vad ledsagarservice ska innehålla.

  De kommer att titta både på de ojämlikheter som finns, men också lägga förslag på förbättringar. Så det här var ett viktigt möte som vi hade och det kommer förhoppningsvis att leda till att de kommer att ta in våra aspekter i de förslag som de lägger.

  Sen var jag också häromdagen och träffade Trafikverket och var på deras tillgänglighetsråd. Tyvärr fick vi reda på där att de fortsätter att planera för att stänga av utrop på våra järnvägsstationer. Under våren någon gång, i april troligen, kommer de att ta tag i detta igen. Men där var vi väldigt tydliga att det här kommer vi att kämpa emot. Vi måste få diskutera de här frågorna med er innan ni fattar beslut och vi kommer att agera för att utropen så klart ska vara kvar.

  Detta är några saker som har hänt här i riksorganisationen de senaste dagarna. Vi återkommer med nya rapporter längre fram.

 • Porträttbild på Niklas Mattson som sitter vid sitt skrivbord leendes i kortklippt grått hår och pikétröja.

  Aktuellt från Niklas: SRF hos Valmyndigheten

  Vill du följa vad som händer i Synskadades Riksförbund? Håll utkik efter Aktuellt från Niklas, förbundsordförande Niklas Mattssons videoblogg. Första avsnittet handlar om Valmyndighetens projekt med hjälpmedel för att vi synskadade ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet.

  Hej SRF-vänner och alla andra som är intresserade av vad vi gör här på riksförbundet!

  Vi har tänkt att prova ett nytt sätt för att sprida information till er, och det är genom att göra små videobloggar som vi ska skicka ut och som vi hoppas ni ska tycka är intressanta.

  Förra veckan var Lennart Karlsson, som är intressepolitisk handläggare på riksförbundet, och jag på Valmyndigheten. Vi träffade dem för att diskutera det projekt de håller på med för att ta fram hjälpmedel för att vi synskadade ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet.

  Med på mötet var också Unga med synnedsättning och företaget Rise som är de som ska utveckla hjälpmedlen. De har tagit fram tre prototyper som de håller på att testa. Och nu vill de ha fler personer som kan vara med i testerna. Nästa omgång tester kommer att vara i Göteborg någon gång i vinter.

  Vi diskuterade ganska mycket och länge deras fråga om att hitta ett hjälpmedel för att kunna läsa av alla valsedlarna som står i valsedelsbåsen. Det är ju ganska många valsedlar som finns, och diskussionen vi hade var: är det verkligen det som är behovet som vi har, att läsa av alla de valsedlarna? Vi som var med på mötet funderade kring om inte det viktigaste är att vi ska kunna vara säkra på vilken valsedel vi stoppar i kuvertet.

  Men detta var bara ett första möte och de kommer som sagt att fortsätta sina tester. Och vi från Synskadades Riksförbund kommer att vara med i hela processen framåt. Och vi hoppas naturligtvis att till valet 2026 ska det finnas ett hjälpmedel som gör att vi kan rösta hemligt.

 • Illustration kommunhus i gråskala med lila halvtransparent cirkel över
  Nu spurtar vi inför höstens val till kommun, region och riksdag.

  Full fart mot en späckad höst

  Nu är semestern över för min del och det är dags att lägga i växeln och trycka på gasen. Valet närmar sig med stormsteg. Vi har fortfarande mycket att säga till de som vill bli valda den 11 september till de olika nivåerna i vår värdefulla demokrati.

  Från vår sida på riks kommer vi att fortsätta agera i de fem frågor som är prioriterade. Här hoppas jag också på hjälp från alla er ute i distrikt och lokalföreningar. Tillsammans kan vi få dem att förstå våra behov och börja agera för förbättring istället för neddragning.

  Den medlemsundersökning vi gjorde under våren om äldre synskadades livssituation har vi lyckats sprida en del under sommaren. Dels publicerades den i Senioren i början av juli och dels i tidningen Äldre i centrum nu i dagarna. Dessutom har vi haft en debattartikel i ett antal tidningar runt i landet under sommaren. 

  Vi kommer så klart också vid varje tillfälle vi får att prata om hur viktigt det är att SRF får behålla ledarhundsverksamheten. Remissen som regeringen skickade ut precis innan semestrarna har vi svarat på och vi beskriver där varför SRF är bäst lämpat att ha kvar detta ansvar. I denna fråga kommer vi försöka få till möten med partierna för att få de att rösta ner förslaget när det läggs på riksdagens bord.

  Låt oss nu hjälpas åt med att synas och höras: SRF ska vara en tydlig och stark röst i det politiska samtalet, ingen ska missa att Synskadades Riksförbund har många viktiga frågor som vi arbetar med. Frågor som dem som blir valda 11 september har möjlighet att åtgärda om de vill.

 • Niklas Mattsson, Linus Forsberg och Sofie Myrtenstam i Almedalen
  Niklas Mattsson, Linus Forsberg och ledsagare Sofie Myrtenstam i Almedalen

  Sommarhälsning och summering från Almedalen

  Nu är den svenska sommaren här och vi är alla förtjänta av lite ledighet och lata dagar. Men först vill jag berätta lite från våra dagar i Almedalen.

  Fyra ledamöter ur förbundsstyrelsen delade på bemanningen i Visby för SRF:s del. Leif och jag kom dit på söndagen och hade många bra och intressanta möten fram till tisdagen då vi lämnade över till Linus och Maria. De fortsatte arbetet med att knyta kontakter och påverka beslutsfattare ända fram till torsdagen då Almedals-veckan avslutades.

  En av aktiviteterna vi anordnade var att bjuda in politikerna från riksdagens socialutskott till ett samtal. Fyra av partierna tackade ja och vi fick gott om tid att diskutera våra viktiga frågor med dem, så som flytten av ledarhundsverksamheten, vår äldreundersökning (som du kan läsa här på hemsidan) och ledsagning. Leif som är ledarhundsförare kunde genom att dela med sig av viktiga aspekter kring den viktiga ledarhundsverksamheten ge deltagarna mer förståelse för varför SRF ska fortsätta driva den.

  Vi fokuserade denna gång på att få till bra samtal med politiker och bjöd därför också in skolpolitiker från utbildningsutskottet till dialog. Det gav Linus och Maria en chans att berätta för dem om synskadades situation i skola och högskola. Frågorna de uppehöll sig mest vid var punktskriftens betydelse och elevpengen.

  Ett annat bra möte jag vill berätta om är det samtal jag hade med ordförande i SPF, Eva Eriksson. Självklart pratade vi om vår rapport som visar att äldre med synnedsättning har betydligt sämre villkor än andra. Vi bestämde att träffas igen för att se hur vi kan samarbeta och om vi ska göra ett gemensamt utspel innan valet. Linus träffade Martin Ådahl från C och pratade om synskadades situation på arbetsmarknaden och Maria pratade också om inkluderande arbetsmarknad för synskadade med Markus Aujalay, en av Sveriges mästerkockar.

  Sammanfattningsvist är Almedalen en plats där mötte många olika personer som vi hade bra samtal med. Vi kommer följa upp flera av dessa möten och använda dem i vårt arbete framåt.

  Men nu tycker jag vi alla tar ledigt och laddar batterierna för en höst med mycket hårt arbete för att göra livet lite lättare att leva för synskadade. Ser fram mot att träffa många av er i arbetet framåt. Önskar er alla en riktigt skön sommar.

 • En kvinna blir ledsagad av en annan kvinna

  Dags att skryta lite mer över Synskadades riksförbund

  Det arbete som vi gör i vår stolta organisation ger resultat. Först mins ni alla de framgångar vi hade med stationsutropen. Där vårt påverkansarbete tvingade Trafikverket att dra tillbaka sitt beslut om att inte längre ropa ut tåg som går i tid. Sedan var det färdtjänsten som regeringen har beslutat att utreda för att se över lagen.

  Nu har vi också fått besked från regeringen att Socialstyrelsen ska se över ledsagningen. De ska undersöka hur det ser ut i de olika kommunerna och om det behövs föreslå åtgärder för att få en mer jämlik situation i landet.

  Även om vi vet att det har gjorts flera utredningar tidigare om ledsagning och om LSS, så tycker jag att vi ska se fram mot resultatet av denna undersökning med tillförsikt. De skulle inte ha fattat detta beslut utan allt det arbete som vi har bedrivit. Därför kommer vi fortsätta påverka så många av landets förtroendevalda vi hinner med. Både på lokal och nationell nivå.

  Så klart kommer inte allt att bli bra bara för att ministern har beordrat en översyn av ledsagningen, men att de fattar detta beslut tror jag betyder att de har hört oss och kanske insett att det inte är bra som det är just nu. Allt är inte heller löst bara för att de tittar på det, men det finns en bra chans för oss att vara ännu tydligare och ännu mer aktiva i vårt påverkansarbete för att få de att förstå vad som behövs för oss synskadade.

 • Människosamling på Mynttorget

  En riktigt lyckad manifestation för färdtjänst på Mynttorget

  Trots det lite kyliga vädret var vi en hel del människor som samlades på Mynttorget för att kämpa för synskadades rätt till färdtjänst. Medlemmar från distrikt runt om i landet hade tagit sig till huvudstaden för att visa beslutsfattare hur viktig denna fråga är för oss synskadade.

  Vi lämnade över vår namninsamling med 16.301 namn till ordförande i riksdagens trafikutskott, Jens Holm. Vi hoppas att alla dessa namn ska få utskottets politiker att förstå hur viktigt det är med färdtjänst när man inte själv kan ta sig dit man vill eller behöver.

  Det var glädjande att Jens verkar ha förståelse för problemen som uppstår om synskadade inte får färdtjänst. Han sa bland annat:

  ”Det är ju precis som har sagts här, att det här ska vara en rättighet. Att synskadade, funktionshindrade, ska kunna ta sig runt i samhället till sina jobb, till sina studier, till sina fritidsaktiviteter, på ungefär samma villkor som andra.”

  Det känns positivt att ordförande i utskottet har förstått problematiken, nu hoppas vi att han får hela utskottet att agera för synskadades rätt till färdtjänst.

  Vi fick också chansen att lämna namninsamlingen till minister Tomas Eneroth. Vi besökte honom på departementet under eftermiddagen och även här fick vi uppfattningen att de vill jobba för att stärka rätten till färdtjänst för synskadade. Eneroth pratade om den utredning han har tillsatt och sa så här:

  ”Jag har tillsatt en utredning nu som ska granska den diskriminering som faktiskt pågår i en del regioner och utredaren har också möjlighet att tillsammans med er titta på hur man kan lägga fram förtydligande förslag. Men jag vill också att man ska vara mycket tydlig i regioner och kommuner att lagen inte är en nivå som man exakt måste följa utan man kan faktiskt sträcka sig över lagen. För det är olyckligt när en del nu väljer att utmana lagstiftningen och gå till domstol i varje enskilt fall. Det handlar inte om pengar. För mig handlar det om människosyn. Och namninsamlingen visar på ett brett stöd i samhället för att se till att ni får goda möjligheter till färdtjänst.”

  Ministern säger alltså att det är olyckligt när kommuner och regioner driver färdtjänstärenden till domstol så ofta. Lagen är ett golv, inte ett tak för vad de får tillåta.

  Ministern säger också:

  ”Följ utredningens arbete och ge dem goda förslag, så hoppas jag att det ska bli ännu tydligare regelverk så att man får den hjälp man faktiskt ska ha.”

  Det kommer vi absolut att göra. Vi ska fortsätta berätta för de hur viktigt det är med färdtjänst för synskadade. Att det är en rättighet som vi aldrig kommer att ge upp.

 • datorer på ett bord med människor runt om.

  Första organisationsrådet

  Den 11 februari genomförde vi årets första organisationsråd. Representanter från distrikten och branschföreningarna var samlade för att diskutera några viktiga frågor. På organisationsråden är också en representant från US, valberedningen och verksamhetsrevisorerna inbjudna. För detta möte hade vi bjudit in kristdemokraten Larry Söder som är vice ordförande i Riksdagens Civilutskott, att vara ordförande på organisationsrådet.

  Denna gång hade vi ett digitalt möte och jag måste säga att det gick väldigt bra. Som ordförande i SRF är jag stolt över hur vi alla har lärt oss att använda de digitala lösningar som finns. Så något gott har det ändå kommit ur dessa tråkiga år med pandemi.

  På detta första möte gjorde vi ett fyllnadsval till valberedningen. Valet genomfördes med samma digitala system som vi använde under kongresserna förra året. Rådet valde Ulla Bergeros från Luleå till ny ledamot i valberedningen. Så nu är även Norrland representerat i valberedningen.

  Ett stort grattis till Ulla och hennes nya uppdrag.

  Deltagarna på rådet fick också en mycket värdefull introduktion till medlemsutbildningen som vi storsatsar på under året. Johanna Olin berättade om hur hon har lagt upp utbildningen och det framfördes många bra medskick till det fortsatta arbetet.

  En stor del av mötet ägnades åt att vi i grupper pratade om hur vi tänker kring arbetet med jämställdhet och likabehandling. Kongressen gav organisationsrådet i uppgift att arbeta fram en strategi för hur hela vår organisation ska ta sig ann detta ämne.

  Förbundsstyrelsen kommer nu, utifrån diskussionerna i de fem grupperna, att jobba fram nästa steg i hur strategin ska tas fram och vad den ska innehålla. Jag hoppas att vi ska kunna fatta beslut om denna strategi under året.

 • Johanna Ohlin med blont hår, grå tröja och silverhalsband framför en tegelvägg.

  Ny funkionärsutbildning!

  Nu startar första delen av SRFs satsning på medlems- och funktionärsutbildningen, kallad inspiratörer. Det är Johanna Olin, rikskansliet, som ska hålla i detta viktiga arbete.

  Under 2022 är det tänkt att alla distrikt ska kunna erbjuda en inspirationsdag för medlemmar. Utbildade inspiratörer ska tillsammans med distrikten samla nya medlemmar och ge en trevlig och inspirerande information.

  Detta är ett sätt att stärka SRF:s framtid genom att inspirera nya medlemmar med ett roligt, enkelt och intressant program. Distrikten kan även samarbeta och bjuda in till gemensamma träffar. 

  Syftet med utbildningen är att säkerställa god kvalitet och höja kompetensen på medlemsutbildningen. Vi vill självklart inspirera och stärka enskilda medlemmars självbild och självtillit, samt i grupp hitta kraften att tillsammans arbeta för att nå gemensamma mål.

  Framför allt vill vi i förlängningen få nya medlemmar aktiva på olika sätt. Vi har under åren haft en del funktionärsutbildningar men denna gång vill vi prova något nytt. Genom att ge inspiration för att inspirera andra redan från början kanske vi kan engagera nya medlemmar i vår fantastiska organisation.

  Jag hoppas att alla distrikt är med och engagerar sig i medlemsutbildningen och att alla hittar människor som vill vara goda inspiratörer för att SRF ska växa och bli starkare!

 • Niklas Mattson och Frida Karlander sitter i tv-studion på TV4:s Nyhetsmorgon.

  Bra start på 2022

  Våra frågor får allt större plats i media. Året började väldigt bra om man ser till hur SRF har varit synliga i media. Redan den 6 januari var Frida Kalander, ordförande för Unga med Synnedsättning, och jag med i Nyhetsmorgon hos TV4.

  Vi fick en ganska lång stund på oss för att berätta om hur pandemin har påverkat våra medlemmar. Vi tog chansen att berätta hur åtstramningar av ledsagning påverkar synskadades liv. Vi redogjorde för resultaten från medlemsundersökningen som visar att ensamhet, isolering och sämre hälsa blir resultatet av minskad ledsagning.

  Nu hoppas vi att människor börjar få upp ögonen för hur välfärden är på väg att gå förlorad för synskadade i Sverige. Vi hoppas att inte bara våra medlemmar ska prata om vad som sker, utan även människor som ser.

  Självklart ska vi fortsätta kämpa för ett förtydligande av LSS så kommunerna inte kan vägra ledsagarservice till den som har behov av det. Vi ska synas i fler tidningar, vi ska sitta i fler TV-soffor och vi ska kämpa tills riksdagen och regeringen förstår att de måste agera.

  Tack Frida för en grym insats med mig på TV4.

 • Levande ljus i luciatåg.

  Blinda måste få den hjälp de behöver av samhället

  Här om dagen hade SRF en debattartikel på den i sammanhanget väldigt stora sidan DN-debatt. Detta var väldigt roligt för oss, för våra åsikter får stor spridning i landet när vi syns på den sidan.

  Det är bra att vi syns, men framför allt är det viktigt att vårt budskap om vad som sker i samhället blir känt för allmänheten och beslutsfattare. Jag tror att de flesta inte vet så mycket om vare sig LSS eller färdtjänstlagen. Därför måste vi berätta hur verkligheten ser ut för oss som är beroende av färdtjänst och ledsagning för att kunna fungera i vardagen som andra.

  För er som inte har läst artikeln i DN, så kommer här ett utdrag ur vår text.

  ”Ledsagarservice är en insats som ursprungligen kom till för att synskadade ska kunna röra sig i samhället. Enligt lagens förarbeten ska den tillfalla den som inte behöver personlig assistans utan enbart ledsagning för enklare aktiviteter utanför hemmet.

  Men trots detta får numer endast den som har behov av personlig assistans i hemmet rätt till ledsagarservice. Synskadade har aldrig tillhört denna målgrupp. Socialstyrelsens statistik visar att antalet blinda som beviljas ledsagarservice enligt LSS minskar drastiskt. 2.484 personer fick ledsagarservice 2010, år 2020 var motsvarande siffra 974. Med den takten är det inom några år noll blinda personer som i praktiken tillåts delta i samhället som andra.

  Istället hänvisas blinda till bistånd enligt socialtjänstlagen eller välviljan hos nära och kära. Det finns blinda idag som inte får ledsagning alls. Eller endast, på nåder, får möjlighet att lämna hemmet två timmar i månaden med ledsagning. Allt fler ringer till SRF i förtvivlan. Och vi ställer upp. Vi ger juridiskt stöd, vi engagerar ombudsmän. Vi gör allt vi kan. Men inte heller vi räcker till längre. Besluten är fattade, avslagen klara och stödet går inte att rädda. Socialförvaltningen kan med hänvisning till lagen påstå de mest verklighetsfrånvända saker som skäl för att neka den enskilde dennes rätt. Som när kommunens ombud i rättssalen hävdar att en synskadad inte behöver ledsagning för att bland annat hitta till toalett vid offentlig tillställning. Hon kan ju börja använda blöja.

  Eller så nekas den enskilde möjligheten att komma ut och röra på sig med hänvisning till dennes motionscykel i hemmet. Detta är verkliga exempel. Så undermåligt skyddar lagen den enskilde – så mycket har synskadades människovärde devalverats.”

  För att läsa hela debattartikeln klicka här.

 • Niklas Mattsson i den stora vänthallen på Stockholms central.
  Niklas Mattsson i den stora vänthallen på Stockholm centralstation.

  En delseger!

  Efter en veckas debatt och massor av media runt om i hela landet har vår kritik nått fram till Trafikverket. På tisdagseftermiddagen fick vi besked om att man backar beslutet och kommer fortsätta ropa ut tåg som går i tid, tills deras app är klar och användbar för synskadade.

  Det är fantastiskt när hela vårt förbund står upp och driver en fråga tillsammans. Vi ser att det kan ge väldigt goda resultat.

  Detta handlar alltså om att Trafikverket har bestämt sig för att de ska sluta ropa ut tåg som går i tid och bara ropa när det blir förseningar eller andra förändringar. Vi tycker fortfarande att det är ett dåligt beslut och det kommer vi att fortsätta berätta. Det är också väldigt märkligt att de väljer att fatta ett sådant stort beslut utan att ha samråd med oss. Jag tror att det är ett av skälen till att de nu ändrar sig.

  Vi hade två möten med Trafikverket utan att det gav något resultat. Vi var då tydliga och sa att vi kommer försöka komma ut i media och berätta hur vi ser på deras beslut. Man kan säga att vi verkligen lyckades med att synas och höras. Ni är många som har varit med och kämpat och ställt upp på intervjuer i både radio, tidningar och TV. Jag vill tacka er alla för era fina insatser i denna fråga. Utan er hade vi inte lyckats nå denna delseger.

  Vi vet så klart att inte alla kommer att kunna använda appen, men den är en del i att ge nödvändig information till synskadade. Vi kommer arbeta för att andra viktiga delar också ska bli bättre. En av de sakerna är att ledsagning på stationer måste fungera och vara betydligt mer flexibel än vad den är idag. Detta kommer vi att lyfta på vårt nästa samrådsmöte med Trafikverket, detta möte äger rum den 23 november.

 • Niklas Mattsson i ljusgrå skjorta till mörkgrå kavaj. Pia Steensland har ljust vågigt axellångt hår och blus i beigea toner. Acko Ankarberg Johansson har vitt hår i page, svart v-ringad blus och en grårutig kavaj. Bakom trion en målning med naturmoti
  Niklas Mattsson på besök hos Kristdemokraternas ledamöter i riksdagens socialutskott Pia Steensland och Acko Ankarberg Johansson.

  Full fart på vårt påverkansarbete!

  SRF vilar inte på hanen när det gäller att påverka våra beslutsfattare om ledsagning och färdtjänst.

  Vi har startat vår turné bland partierna i riksdagen. Hittills har vi pratat med Kristdemokraternas ledamöter i socialutskottet, Acko Ankarberg Johansson som är ordförande i utskottet och Pia Steensland som är ledamot.
  När jag och vår kommunikatör Sally Thunström var på riksdagen och träffade de fick vi intrycket av att de på allvar var intresserade av att förstå våra problem med alla de avslag kommuner och domstolar ger. De är villiga att göra ett uttalande från utskottet efter vårt möte. Om vi lyckas få något eller några fler partier att vara med skulle det bli ännu bättre och starkare. Därför har vi kontaktat fler partier för att försöka få fler ledamöter i socialutskottet att vilja agera i frågan.

  Vi har också varit på socialdepartementet och träffat statssekreterare Tobias Lundin Gerdås för att prata om ledsagning via LSS. Vid detta tillfälle hade jag med mig Anna Quarnström, vår förbundsjurist och Sally. Även här tycker vi att vi möttes av förståelse och att de är genuint intresserade av att lyssna på vad vi har att säga. Men självklart får vi inga tydliga löften om konkreta åtgärder. Det hade vi kanske hoppats på, men inte räknat med.

  Jag tror ändå att om vi träffar de som kan få till en förändring så kommer det till slut att leda till en förbättring. När vi beskriver den situation synskadade kan hamna i om de inte får ledsagning eller inte ens färdtjänst, så är vi tydliga och kan förklara att det leder till isolering och ohälsa för synskadade i Sverige.

  Vi fortsätter samla in namn till namninsamlingen för färdtjänsten. Alla ni som inte ännu har skrivit under, gör det!

  Vi har än så länge cirka 9000 namn och vi hoppas nå till 15 000 innan vi lämnar namnen till ordförande i riksdagens trafikutskott eller till ministern med ansvar för dessa frågor.

  Jag vill be er ute i distrikt och föreningar att hjälpa till att få in fler namn. Man kan exempelvis göra som vi gjorde i Kungsbacka på vita käppens dag. Vi hade skrivit ut listor för att få in namn. Vi fick ihop cirka 45 namn på detta sätt. Men framför allt, prata om insamlingen när ni har aktiviteter eller möten av olika slag.

  När vi står på Mynttorget i februari 2022 ska vi lämna en stor bunt med papper till ansvarig politiker.

  Sedan mitt förra blogginlägg har vi också genomfört årets utbildning för förbundsstyrelsen, distrikt och branschföreningsordföranden. Vi hade en väldigt bra helg på Almåsa i slutet av oktober. Därmed har alla ordföranden och ledamöter i FS fått en genomgång av den verksamhetsinriktning kongressen beslutat att vi alla ska arbeta med under kongressperioden.

  Vi gick igenom de intressepolitiska prioriterade frågorna och vi pratade självklart om ett starkt och relevant SRF.

  Vi fick också en duvning om de frågor som ska arbetas med inför de allmänna valen 2022. Dessa frågor återkommer jag till i ett senare blogginlägg.

 • Niklas Mattsson på väg över en trafikerad gata i huvudstaden. Han använder vit käpp.

  Vad gör man som ordförande i SRF?

  Ja det kan man fråga sig. På denna blogg ska jag försöka berätta om det som jag gör och annat som händer i vår organisation. I detta första inlägg ska jag dela med mig av en del av det som hänt sedan juni när det var kongress. Det var då jag fick det stora förtroendet att leda vår stolta organisation.

  2021-10-14

  Det är en hel del saker att sätta sig in i och en massa nytt att lära sig. Det mesta känns väldigt spännande och roligt, men så finns det också det där lite småtråkiga som att få till alla underskrifter som behövs på t.ex. banken och andra instanser.

  Men som jag sa så är det mesta väldigt roligt. Ett exempel är när vi hade möte med Anders Ygeman, minister med ansvar för digitalisering. Vi fick en timmes samtal med honom om hot och möjligheter med digitalisering. Självklart fick vi inga konkreta löften eller klara besked. Det är inte så de jobbar. Men mitt tydliga intryck är att han lyssnade på vad vi sa och var mån om att förstå vår situation. Jag tror att vi kommer att kunna fortsätta samtala med honom och hans tjänstemän.

  Jag har också haft det lite tveksamma nöjet att prata med chefen för Radiosporten, Markus Boger. Nja, jag menar inte att det var tråkigt på något sätt. Det är alltid intressant att få prata och beskriva våra behov. Det som var trist var att han inte ville göra något åt det som vi ser som problem. Vi försökte få de att återuppta webbsändningarna av olika matcher, men det var ett tydligt nej på vår önskan.

  Jag har också under de här första månaderna försökt vara ganska utåtriktad och synlig i sociala medier. Det har blivit ett par filmer på våra sociala medier. Detta är något jag ska bli ännu bättre på och jag hoppas att ni i distrikten tycker att det är lika viktigt som jag tycker. Vi kan tycka vad vi vill om olika medieplattformar, men där blir man synlig och det går att ha kommunikation med medlemmar och andra.

  Jag ska försöka skriva här på bloggen om vad jag gör och vad som händer i SRF. Hoppas att ni vill läsa och förhoppningsvis kommentera och komma med goda idéer om bra aktiviteter och annat som kan hjälpa till att göra livet lite lättare att leva för synskadade i Sverige.

  Förbundsordförande, Niklas Mattsson
  niklas.mattsson@srf.nu