Niklas Mattsson i den stora vänthallen på Stockholms central.
Niklas Mattsson i den stora vänthallen på Stockholm centralstation.

En delseger!

Efter en veckas debatt och massor av media runt om i hela landet har vår kritik nått fram till Trafikverket. På tisdagseftermiddagen fick vi besked om att man backar beslutet och kommer fortsätta ropa ut tåg som går i tid, tills deras app är klar och användbar för synskadade.

Det är fantastiskt när hela vårt förbund står upp och driver en fråga tillsammans. Vi ser att det kan ge väldigt goda resultat.

Detta handlar alltså om att Trafikverket har bestämt sig för att de ska sluta ropa ut tåg som går i tid och bara ropa när det blir förseningar eller andra förändringar. Vi tycker fortfarande att det är ett dåligt beslut och det kommer vi att fortsätta berätta. Det är också väldigt märkligt att de väljer att fatta ett sådant stort beslut utan att ha samråd med oss. Jag tror att det är ett av skälen till att de nu ändrar sig.

Vi hade två möten med Trafikverket utan att det gav något resultat. Vi var då tydliga och sa att vi kommer försöka komma ut i media och berätta hur vi ser på deras beslut. Man kan säga att vi verkligen lyckades med att synas och höras. Ni är många som har varit med och kämpat och ställt upp på intervjuer i både radio, tidningar och TV. Jag vill tacka er alla för era fina insatser i denna fråga. Utan er hade vi inte lyckats nå denna delseger.

Vi vet så klart att inte alla kommer att kunna använda appen, men den är en del i att ge nödvändig information till synskadade. Vi kommer arbeta för att andra viktiga delar också ska bli bättre. En av de sakerna är att ledsagning på stationer måste fungera och vara betydligt mer flexibel än vad den är idag. Detta kommer vi att lyfta på vårt nästa samrådsmöte med Trafikverket, detta möte äger rum den 23 november.