Några ungdomar känner på modeller av människokroppen på Tom Tits Experiment.

Vad är Oboj?

Oboj är medlemstidningen för dig som är medlem i Synskadades Riksförbund och är mellan 6-18 år. Oboj är en ljudtidning som skickas ut på Daisy-skiva. Det går också att höra Oboj som podcast direkt i en smart telefon.

Oboj innehåller reportage från våra läger och om saker som kan vara intressanta för dig som medlem i SRF. Men vi har också reportage om saker som inte alls har med synskador att göra men som är gjorda så att du som har en synnedsättning ska kunna förstå och hänga med på ett bra sätt. Vi tar upp frågor som berör barn och ungdomar. I "Så funkar det" får du veta hur saker går till, som till exempel hur ett avloppsreningsverk fungerar. 

I nästan varje nummer får du möta en Oboj-kompis. Vi hälsar på någon av alla Obojare och låter den personen berätta om sig själv och sina intressen. 

I Oboj-gästen får du möta en ung vuxen synskadad som kan berätta om hur det var för den personen att växa upp med en synnedsättning. 

Dessutom får du tävlingar, boktips och saga. 

I Oboj tar vi upp viktiga ämnen som kompisar, skola och kärlek. Sådant som är viktigt för alla unga men som man kanske ibland behöver prata om på ett annat sätt om man ser dåligt. 

Oboj på skiva

Oboj kommer på Daisyskiva sex gånger om året. Oboj skickas ut till alla medlemmar i SRF som fyllt sex år. Om du vill fortsätta att få Oboj efter att du fyllt arton går det bra, men då måste du prenumerera på tidningen.

Oboj som podcast

Oboj finns också som podcast. Information om hur man lyssnar på Oboj som pod finns på Oboj-webben.