Ett nummer av Perspektiv ligger uppslaget på ett bord. En kaffekopp står intill. Artikeln på uppslaget handlar om mode.

Annonsera i Perspektiv

Tidningen har över 12 000 prenumeranter. Den finns i väntrummen på landets syncentraler och ögonmottagningar och på många bibilotek i landet.

Priser och mått

   
Storlek Mått (mm) Pris (Skr)
1/1-sida 205x263 (utf 235x305+ 5 mm) 17 500
1/2-sida, liggande 205x130 11 000
1/2-sida, stående 100x263 11 000
1/4-sida, stående 100x130 6 500
1/6-sida, stående 63x130  4 000
1/8-sida, liggande 100x62 3 500


Manusstopp och utgivning 2023:

Nummer Bokningsstopp Annonslämning Utgivning
1 10 jan  17 jan 15 feb
2 17 april 21 april 8 jun
3 7 aug 11 aug 21 sep
4 30 okt 3 nov 14 dec
       

Läs mer om annonser, priser och mått i annonsprislista 2023 (PDF)

För annonsering och fakturafrågor, kontakta:
perspektiv@srf.nu

Telefon: 08-39 90 12