Mikael Jungklo bär en mörkblå täckjacka, blåa jeans och håller en käpp i handen. Han står på en gräsmatta och ett stort fruktträd och buskar syns i bakgrunden.
Mikael Jungklo har startat ett bemanningsföretag för personer med synnedsättning.

Han startar bemanningsbolag för synskadade

Skulle ett bemanningsbolag kunna lösa arbetslösheten bland personer med synnedsättning? Det tror och hoppas i alla fall Mikael Jungklo från Staffanstorp utanför Malmö. Han har nyligen startat ett bemanningsbolag som ska anställa personer med synnedsättning och locka fler arbetsgivare att hyra hans personal.

- Det verkar inte som att något liknande finns idag och de flesta man pratar med, både kommuner och företag, är positiva. Jag tror det ligger rätt i tiden att föra in funktionsnedsatta i arbetslivet, säger Mikael Jungklo.

Idén till att starta Sbps, Synskadades bemannings & produktions service AB, fick han sedan han själv hade tvingats avveckla sitt företag i fastighetsbranschen. I och med sitt engagemang i SRF mötte han många andra synskadade som var arbetslösa.
- Men jag tyckte att det var synd att den kompetens och arbetskraft som finns gick förlorad. Jag tänkte att man kan underlätta för arbetsgivaren genom att de slipper anställa, och istället hyr en person och vi hjälper till med att ordna hjälpmedel, säger han.

Personer med funktionsnedsättning generellt är arbetslösa i högre grad än resten av befolkningen i dag. En rapport som Ipsos gjorde tidigare i år, på uppdrag av Synskadades Riksförbund, visade att attityder från arbetsgivare är en del av förklaringen. 60 procent av landets arbetsgivare tror inte att en person med grav synnedsättning skulle kunna utföra ett jobb lika bra som andra. Och två av tre arbetsgivare är tveksamma till om de har tjänster som en synskadad person skulle kunna söka, enligt undersökningen.

- Det handlar om fördomar och en rädsla hos arbetsgivaren. När arbetsgivare hör att det är en synskadad som söker ett jobb, så blir de lite försiktiga. De kanske ser den här problematiken med hjälpmedel och annat. Om vi kan sköta den biten och underlätta för arbetsgivaren så tror jag man kan få till det ganska bra, säger Mikael Jungklo.

Tanken med bemanningsföretaget är att den som har en synnedsättning ska kunna söka ett jobb oavsett kompetens eller erfarenhet. Mikael Jungklo ska sedan i sin tur matcha ihop den sökande med en lämplig arbetsplats och sedan hyra ut sin personal. Han riktar inte in sig på någon särskild bransch utan tror mer på en bredd.

Målet är att samarbeta med arbetsförmedlingen för eventuella hjälpmedel och IT-anpassningar. Som ett komplement själva bemanningen ska även en produktionsdel startas för enklare tillverkning av produkter och tillexempel paketering, berättar Mikael Jungklo.

Vad ser du för utmaningar?
- Jag visste att det var uppförsbacke från början. Utmaningen är få till bra arbetsplatser och dessutom visa för seende arbetsgivare att vi kan göra samma arbete som alla andra, kanske till och med bättre, säger Mikael Jungklo.

Klicka här för att höra inslaget i radio SRF