Madelen Löw har lila hår
Madelen Löw

”Man vill inte tro att det händer”

Madelen Löw vill öka kunskapen om sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning. Hon vill få fler att våga berätta och har startat den ideella riksorganisationen We rise again.

– Vi vill få våra politiker att förstå att det är ett stort samhällsproblem. Vi är inte skyddade mot sexuella övergrepp bara för att vi har en funktionsnedsättning,
säger Madelen Löw.

En fråga som organisationen vill driva är att personer med funktionsnedsättning som har blivit utsatta för sexuella övergrepp ska få en särskild brottskod. Att det i statistiken ska synas att en drabbad person har ett funktionsnedsättning.
Madelen Löw menar att det är viktigt, även om det kan låta problematiskt.

– Ofta vill vi med en funktionsnedsättning inte bli särbehandlade. Men i det här fallet så är vi, vare sig vi vill det eller inte, mer utsatta. Och för att visa att det är ett samhällsproblem och kunna göra någonting åt det behöver vi fakta och statistik, säger hon.

Madelen Löw blev själv utsatt under många år och genom att berätta om sina egna erfarenheter hoppas hon att fler ska våga berätta.

– Vi med funktionshinder är utsatta på ett helt annat sätt. Vissa av oss har kognitiva problem som gör att man inte vet vad som är rätt och fel. Om man har en synskada kan man bli utsatt bara genom att hamna i en miljö man inte känner till, säger hon.

Det finns flera anledningar till att ämnet är tabubelagt.

– Många ser oss med funktionsnedsättning som asexuella. Och om vi inte ses som sexuellt aktiva så tänker man inte att övergreppen sker. Det kanske också är tabubelagt eftersom man inte vill tro att det händer. Man vill tro att människor är snälla.