Detaljillustrationer av doppskon och handtaget på den nya käppen. Bakgrund är vit och svart.

Ny teknikkäpp snart klar

Målet var att ta fram den lättaste käppen på marknaden. Nu, efter flera års utvecklingsarbete, har SRF Kronoberg tillsammans med professionella produktutvecklare blivit färdiga med en ny teknikkäpp.

– Vi har jagat gram och den här käppen är ett genombrott. Den är inte arbetsam för axlar och man kan till och med gå med vänster hand. Vi har lagt ned mycket möda på att få fram en lätt doppsko, säger Örjan Nordell, projektledare från SRF Kronoberg.

Projektet startade 2009, och under 2015 har käppen testats av ett 70-tal käppanvändare hos 25 av landets syncentraler från Piteå i norr till Malmö i söder. Runt hälften av testpersonerna skulle föredra den nya käppen framför sin nuvarande. Käppen är av teleskoptyp och byggd av kolfiberrör med en doppsko av aluminium. Den kommer att finnas i flera längder, och käppen som är 140 centimeter väger 140 gram.

Under hösten ska de sista detaljerna justeras inför produktionen. Planen är att de första käpparna ska finnas på syncentralerna våren 2017. Totalt har projektet fått runt en miljon kronor, framförallt från Allmänna Arvsfonden.