En illustration av en hand som håller i en pensel. Personen målar prickar i en drakes ögon.
Vad innebär det att måla en prick i drakens öga för kineserna? Hur ser hela elefanten ut? Det frågar sig indierna i sin liknelse kring att röra vid en elefant.

Fokus på synen i talesätt

Att man ibland inte ser skogen för alla träd och att även en blind höna kan hitta ett korn, kanske du kände till. Men visste du att det är bra att vara kall om ögonen i Frankrike, att du gärna får måla prickar i drakens ögon i Kina men att du bör tänka dig för innan du skalar jordnötter åt blinda sydafrikaner? Världen är full av intressanta utländska idiom med ögontema. Perspektiv presenterar tio av dem.

En nick är lika bra som en blinkning (för en blind häst)

språk: Engelska
betydelse: Fina antydningar är tillräckliga/aldrig tillräckliga (se även bakgrund!)
bakgrund: En fras från 1500-talets England – som har kommit att ändra betydelse under historiens lopp. Från början uttryckte frasen att vissa människor var inkapabla att uppfatta fina vinkar. I talspråk kom dock frasen att förkortas och biten om den blinda hästen föll bort. Sedan dess har betydelsen skiftat till att avse att vilken vink som helst duger gott när man förstår varandra!

Vara blind på ena ögat (stänga ena ögat)

språk: Tyska
betydelse: Ha överseende med något
bakgrund: Uttrycket ska ha använts redan under 1700-talet, men blev inte vanligt förrän under 1900-talet, och bottnar förstås i att ens synfält anses begränsat om man bara ser på ett öga. Enligt gammaltysk lag ska till och med bruket ha funnits att skicka ut en enögd fogde på en enögd häst för att förkunna milda domar till eventuella anklagade.

När du skalar jordnötter åt en blind man, måste du vissla för att visa att du inte äter dem

språk: Zulu
betydelse: Ungefär – var beredd att lägga korten på bordet
bakgrund: Afrikas språk är ofta mycket rika på idiomatiska uttryck. Många av dem är avsedda att inbjuda till djup begrundan. Likväl kan man förstås föreställa sig situationen, där den blinde mannen kräver detta ljudliga bevis på att den skalande personen inte passar på att själv sätta i sig jordnötterna!

Se mindre än Pepe Leches

språk: Spanska
betydelse: Se mycket dåligt
bakgrund: Det finns flera kandidater till mannen bakom namnet. En av dem var en militärpolis under 1800-talet vid namn José Fernández Albusac, som var oerhört närsynt. Därför hände det sig ofta att han delade ut bestraffande batongslag (spansk slang: "leches") till höger och vänster utan att förvissa sig om att det endast var eventuella upprorsmakare som drabbades. Den stackars José skall sedemera ha blivit överkörd av en likbil.

Riskera ett öga

språk: Tyska
betydelse: Snegla i smyg
bakgrund: Från medeltidens tornerspel, där två riddare med lansar red mot varandra i full karriär och försökte stöta varandra ur sadeln. Rustningens hjälm gav en valmöjlighet: antingen kunde man stänga sitt skyddande visir fullständigt, så att bara en mycket liten slits kvarstod för att titta ut, varvid man dock inte såg sin motståndare särskilt väl. Eller så kunde man lämna visiret öppet och se betydligt bättre – men samtidigt riskera att få en lans rakt i ögat...

Inte vara kall om ögonen

språk: Franska
betydelse: Vara orädd
bakgrund: Under 1500-talet var det vanligt att använda frasen "vara kall om" i samband med olika kroppsdelar, för att uttrycka att något inte stod rätt till. Att "vara kall om tänderna" betydde exempelvis att man var hungrig. Att vara kall om ögonen torde alltså betyda att man kände obehag inför vad man såg – varvid någon som aldrig var kall om ögonen alltså inte var rädd för någonting! Uttrycket förekommer såväl hos författaren Alexandre Dumas som Honoré du Balzac.

Måla prickar i drakens ögon

språk: Mandarin
betydelse: Avsluta något, gärna med finess
bakgrund: Från en kinesisk fabel om en ung pojke som målade fantastiska avbilder av drakar, som var så väl utförda att varelserna sprang till liv så snart pojken målade den sista, lilla pricken som utgjorde ögats pupill. Jämför med svenskans "sätta pricken över i".

På de blindas gata kallas den enögde en ledstjärna

språk: Hebreiska
betydelse: Den som kan, vet (eller ser) mer än de övriga i sällskapet, är den som får leda de övriga
bakgrund: Ursprungligen från den judiska, heliga skriften Genesis Rabbah från omkring år 300–500. Frasen är påfallande lik latinets "i de blindas rike är den enögde kung", som skall ha myntats av Erasmus av Rotterdam omkring år 1500. Erasmus fann troligen inspirationen till uttrycket i den judiska texten.

Bete sig likt blinda som rör vid en elefant

språk: Sanskrit
betydelse: Döma helheten efter en liten del
bakgrund: Från uråldriga indiska texter (populariserade i en av den grekiske Aisopos fabler) där fem olika blinda män rör vid olika delar av en elefant, varefter var och en ger mycket olika beskrivningar om djurets fullständiga form. Uttrycket lever kvar i flera asiatiska språk, såsom japanska och mandarin.

Som att försöka applicera ögondroppar från andra våningen

språk: Japanska
betydelse: Begagna sig av en ineffektiv (affärs-)metod
bakgrund: Denna målande fras används ofta i affärssammanhang, och beskriver en typ av problemlösning eller logistiska metoder som präglas av en stark ineffektivitet eller dålig logistik. Ungefär som att från andra våningen i ett hus lyckas pricka ögat hos en människa som står nere på gatan med en ynka droppe vätska!

text: Kristin Pineda Svenske
illustration: Linnea Blixt