Bild på ett bord med valsedlar i olika fack. Bredvid ett valbås med ett grönt fördraget skynke. En person står i båset, bara de svartklädda benen syns under skynket.
Personer med en funktionsnedsättning har rätt att ta med sig någon till valbåset som kan hjälpa till med röstningen.

Guide: Så röstar du

Hur går det till att rösta om man inte ser? Hur får man material i punktskrift och vem är skyldig att hjälpa till? Perspektiv reder ut vad som gäller.

Valmyndigheten har fått information om vilka som är punktskriftsläsare från SRF:s medlemsregister. De punktläsare som inte är SRF-medlemmar får själva höra av sig till Valupplysningen. 

Valmyndigheten skickar ut valsedlar med posten till punktläsare för kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Det är helt vanliga valsedlar som stoppas ner i punktkuvert. Alla riksdagspartier och Feministiskt initiativ finns med. Kuverten är märkta med både punktskrift och svartskrift. Varje valsedel får ett eget kuvert, så det gäller att hålla reda på de kuvert och valsedlar man själv vill använda. Röstkortet kommer också i brevlådan, men är inte märkt i punktskrift.

Att personvalsrösta, alltså att kryssa för en politiker, kan den som är blind eller har en grav synnedsättning inte göra idag med bibehållen valhemlighet. Detta är något som SRF har jobbat för under lång tid. Ett förslag om en särskild app som de som har en smart mobil skulle kunna använda för att personrösta har tagits fram av Karl-Otto Rosenqvist. SRF har varit involverade i projektet. Men det har inte behandlats politiskt än. Innan valet 2022 ska det dock finnas ett sätt för synskadade att kunna personrösta.

I vissa kommuner behöver man inte räkna av sina ledsagartimmar för att få ledsagning på själva valdagen. Men det ser olika ut i landet. Har man inte alls möjlighet att ta sig till vallokalen kan man rösta via ett bud.

Väl framme i vallokalen så kan den som vill få hjälp av valförrättarna. De har tystnadsplikt och är också skyldiga att hjälpa till, enligt vallagen. Personer med en funktionsnedsättning har också rätt att ta med sig någon person de litar på till valbåset som kan hjälpa till med röstningen.

Fakta:
85 procent av alla röstberättigade med synnedsättning röstade i förra riksdagsvalet 2014. Det kan jämföras med 88 procent av de röstberättigade utan synnedsättning som röstade.