karta över Europa

Handikappersättningen i ett europeiskt perspektiv

Regeringens förslag om att ersätta den svenska handikappersättningen med en merkostnadsersättning har väckt frågor och oro. Men hur ser det ut i andra länder i Europa? Har de liknande bidrag och vad omfattas då? Här följer en översikt över några europeiska länder.

Norge
I Norge finns en basersättning som ges för att personer med funktionsnedsättning ska få kompensation för sina merkostnader. Ersättningen delas in i sex nivåer beroende på behov, och är skattefri. Pengarna betalas ut en gång i månaden. Det går inte att få betalt för engångsutgifter.

Danmark
I Danmark kan man få ersättning för belopp som överstiger 524 danska kronor per månad. Man får bidraget oavsett hur ens inkomster ser ut. Gemensamt för alla ovanstående länder är att det krävs ett läkarintyg för att beviljas bidrag.

Finland
I Finland finns det ett bidrag för barn under 16 år och ett för vuxna. De är skattefria. Det finns olika nivåer, vilken nivå en person hamnar på beror på funktionsnedsättningens omfattning. Barn med grav syn- och hörselskada, dövblindhet och blinda barn under fyra år har rätt till det högsta beloppet. Det är oberoende av föräldrarnas inkomster och förmögenhet. Blinda över 16 år har rätt till det högsta beloppet vilket 2017 låg på 416.91 Euro per månad. För att få bidraget måste man ha bott i Finland i minst tre år och får inte utöver detta ta emot olika pensionsbidrag.

Tyskland
Tyskland har ingen direkt motsvarighet till handikappersättningen. Det finns dock ett bidrag som personer med funktionsnedsättning antingen kan söka för större engångsutgifter eller som ett fast belopp varje månad. Bidraget ges för att kunna köpa in föremål kopplade till funktionsnedsättningen (till exempel en punktskriftsdisplay). Beloppet varierar från 40–1 300 Euro per månad. Oftast beviljas bidrag på 200–800 Euro. Även här finns det olika nivåer som hänger ihop med funktionsnedsättningens omfattning. Generellt sett betalar personer med funktionsnedsättning lägre skatt och får åka gratis eller till ett reducerat pris med kollektivtrafik.

Österrike
I Österrike kan personer med funktionsnedsättning få ett kort som intygar funktionsnedsättningen. Med kortet får man rabatter och lägre skatter. Man kan också få ett fast skatteavdrag.

Irland
Irland har också något som de kallar för Blind pension. Den som har det åker gratis i kollektivtrafiken och får andra förmåner.

Storbritannien
Här finns det flera skattefria bidrag. Läkarintyg krävs, därefter görs en individuell behovsprövning. Då bedöms både ens mobilitetssvårigheter och behov av tillsyn. Barn under 16 år kan få mellan 700–1 700 kronor per vecka beroende på hur behoven ser ut. Bidraget är oberoende av familjens inkomster och ska bland annat kompensera för att stora tillsynsbehov gör det svårare för partner eller vårdnadshavare att arbeta heltid. Vuxna i arbetsför ålder kan få ett bidrag för att täcka merkostnader på grund av funktionsnedsättningen. Man får bidrag oavsett om man arbetar eller inte. Liksom för bidraget för barn finns det olika nivåer. Man behöver inte visa upp kvitton efter inköp. Brittiska pensionärer med synnedsättning har ett tredje bidrag som är lägre än de två tidigare.

För övrigt ...
Brittiska öarna brukar, ihop med Finland, lyftas fram som exempel på länder med särskilt generösa lagar. Exempel på länder med knappa lagar är Turkiet och Makedonien.

Dessutom…
I Lettland finns det ett bidrag som man kan få för att själv anlita en ledsagare för valfria tjänster. I Italien och Österrike finns det ett bidrag som man kan få för att köpa en ledarhund.

text: Sara Shamloo Ekblad