Gatumiljö när vinterklädda människor promenerar på en trottoar. På en stor neonskylt står det CHICAGO.

Hur lätt är det att få jobb som synskadad i Chicago?

Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med synnedsättning i USA? Perspektiv åkte till Chicago i Illinois och fann rätt så dystra siffror. Men många satsningar görs och allt fler unga siktar på ett jobb inom naturvetenskapen.

I ett stort hus mitt i stan ligger The Chicago Lighthouse. Det är en slags social serviceorganisation och här erbjuds rehabilitering och olika former av stöd för synskadade i alla åldrar. De har förskolor, hjälpmedel och böcker produceras i storstil och punktskrift. Jobb för synskadade skapas genom bland annat en produktion av väggklockor. Klockorna har sålts till alla möjliga offentliga institutioner, och även till den amerikanske presidenten och ambassaden i Stockholm. 250 000 klockor om året ger över 25 synskadade heltidsjobb med bra villkor. Här finns också flera call centra som ger uppåt 300 jobb. I studios spelas radioprogram in och dagstidningar läses in. I husets servering får många synskadade möjlighet till en bra erfarenhet av restaurangbranschen.

Chicago Lighthouse startade 1906. Liknande organisationer finns överallt i USA, men det finns ingen motsvarighet i Sverige. Verksamheten finansieras genom insamlade pengar, men de får också offentliga anslag.
– Här i Chicago är ungefär 70 procent av alla synskadade arbetslösa. Inom minoritetsgrupper är det ännu värre, över 80 procent är utan jobb, säger Greg Polman, chef för kommunikation och intressepolitik på organisationen.

Greg är själv gravt synskadad och inte nöjd med den stora arbetslösheten. Han nämner dock flera yrken som synskadade i Chicago utövar: jurister, tjänstemän inom det sociala området och lärare. En källa till viss framtidsoptimism är att många yngre söker sig till vetenskapliga jobb, läser biologi, medicin och vill ägna sig åt forskning. Möjligheterna öppnas genom modern teknologi.


På Chicago Lighthouse trycker synskadade kalendrar och tillverkar klockor, bland många andra arbetssysslor. 

Nästa stopp är på föreningen Blind service association Chicago. Här finns inläsning av material, och dessutom kan brukarna få personlig service med att fylla i blanketter och annat.
– Ett problem är att gamla jobb som var ganska enkla och mekaniska försvinner mer och mer. Vaktmästarsysslor, reparationsarbeten och sådant minskar. De som inte är akademiskt lagda får det svårare att försörja sig, säger vd:n Debbie Grossman.

Föreningen ordnar läger och kurser för barn. Barn ska lära sig att tänka positivt om sina jobbmöjligheter och vara produktiva. För en blygsam peng köper barnen godis, stoppar in i paket och säljer till allmänheten. Inte för förtjänsten, utan för att skaffa sig självförtroende.
– Praktikjobb är bättre än inga jobb alls. Erfarenheten och att kunna sätta in i sitt cv att man jobbat någonstans är helt avgörande, säger Debbie.

På NFB, National Federation of the Blind i Illinois, (en motsvarighet till SRF), är Denise Avant ordförande. Hon är själv blind och fick inleda karriären med ett jobb utan lön under de första två och ett halvt åren.
– För mig var det naturligt att göra så. Efter genomförda juridikstudier arbetade jag på en organisation utanför Chicago som hjälpte fattiga med deras rättigheter, berättar hon.
Med den erfarenheten var det lättare att söka arbete, och Denise jobbade sedan i 30 år som offentlig försvarare i Chicago innan hon gick i pension.

Greg Polman, på Chicago Lighthouse, tillhör en arbetsgrupp som tillsatts av borgmästaren i staden. Under året ska de publicera sina förslag för en bättre arbetsmarknad för människor med funktionsnedsättning. De vill bland annat: uppmuntra fler personer med funktionsnedsättning att starta egna företag, se över den offentliga policyn för upphandlingar (hur sysselsättning kan skapas och få större effekt på gruppen), att insatser ska samordnas bättre, skapa program där funktionsnedsatta tränas att skaffa arbete, samt se över de faktiskt existerande träningsprogrammen. 

text: Kaj Nordquist foto: Katarina Bergman