En ordförandeklubba med ett huvud i polerad sten.

Lista: Vi ställer upp i valet 2018

Flera politiker har en synnedsättning. Här listar Perspektiv några av kandidaterna som ställer upp i höstens val, till riksdagen, landstingen och kommunerna. Saknar du någon kandidat som borde vara med på listan? Mejla srf.perspektiv@srf.nu så kan vi lägga till fler personer.

Politiker som kandiderar till riksdagen:

Namn: Ulrika Wiland

Ort: Halmstad
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Riksdagen, Region Halland och kommunfullmäktige
Mejl: ulrika1313@gmail.com
Hjärtefråga: Tillgänglighet och skola.

Namn: Finn Hellman
Ort: Göteborg
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Riksdagen, Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktige
Mejl: finn.hellman@vansterpartiet.se
Hjärtefråga: Sex timmars arbetsdag.

Namn: Elias Ytterbrink
Ort: Göteborg
Parti: Miljöpartiet de Gröna
Kandiderar till: Riksdagen och Västra Götalandsregionen
Mejl: elias.ytterbrink@mp.se
Hjärtefråga: Psykiatri och psykisk ohälsa. 

Namn: Denise Cresso Nydén
Ort: Göteborg
Parti: Feministiskt initiativ 
Kandiderar till: Riksdagen och kommunfullmäktige
Mejl: denise.cresso@feministisktinitiativ.se
Hjärtefråga: Funktionsrätt.

Politiker som kandiderar till regioner och landsting

Namn: Jeanet Kjöller
Ort: Halmstad
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Region Halland och kommunfullmäktige
Mejl: jeanet.kjoller@srf.nu
Hjärtefråga: Tillgängligt resande och tillgänglig service.

Namn: Kaj Nordquist
Ort: Stockholm
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Stockholms läns landsting Landstingsfullmäktige
Mejl: kaj.nordquist@telia.com
Hjärtefråga: Funktionshinderfrågor.

Namn: Fredrik Stockhaus
Ort: Strängnäs
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Region Västmanland
Mejl: fredrik.stockhaus@vfhsk.se
Hjärtefråga: Kollektivtrafik, kultur.

Namn: Niklas Mattsson
Ort: Kungsbacka
Parti: Kristdemokraterna
Kandiderar till: Region Halland och kommunfullmäktige
Mejl: niklas.mattsson@kungsbacka.se
Hjärtefråga: Äldrefrågor.

Namn: Annika Östling
Ort: Falun
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Landstinget Dalarna, kommunfullmäktige
Mejl: peppens.matte@telia.com
Hjärtefråga: Rehabilitering.

Namn: Steve Sjögren
Ort: Kalmar
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Landstinget i Kalmar, kommunfullmäktige
Mejl: steve.sjogren@telia.com
Hjärtefråga: Miljöfrågor.

Namn: Victoria Öjefors Quinn
Ort: Visby, Gotland
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Region Gotland och kommunfullmäktige
Mejl: victoria.ojefors.quinn@srf.nu
Hjärtefråga: Jämlikhet och rättvisa och att stärka regionens offentliga verksamheter.

Politiker som kandiderar till kommunfullmäktige

Namn: Helena Fridlund
Ort: Falun
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: helena.fridlund@falubo.se
Hjärtefråga: Barn- och utbildningsfrågor, främst barn med särskilda behov. 

Namn: Margareta Svensson
Ort: Laholm
Parti: Medborgerlig samling
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: maggansvensson4@outlook.com
Hjärtefråga: Handikappfrågor, äldrefrågor och vården. 

Namn: Fredrik Hasselgren
Ort: Linköping
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: fredrik.hasselgren@gmail.com
Hjärtefråga: Jämlikhet och rättvisa, arbetsmarknadspolitik och djurskydd. 

Namn: Aliresa G Alipour
Ort: Göteborg
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: info@framgången.se
Hjärtefråga: Utbildning. 

Namn: Bengt Bäcke
Ort: Borlänge
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: bengt.e.backe@gmail.com
Hjärtefråga: Funktionshinder-, LSS-, färdtjänst- och sjukresefrågor samt även hemtjänst. 

Namn: Karl-Otto Rosenqvist
Ort: Ängelholm
Parti: Miljöpartiet de gröna
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: karl-otto.rosenqvist@mp.se
Hjärtefråga: Ekologiska systemet.

Namn: Ulf Norström
Ort: Strängnäs
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: angsvreten@telia.com
Hjärtefråga: kostnadsfri ledsagning av god kvalité samt inrättandet av en syn- och hörselinstruktör.

Namn: Jonas Pettersson
Ort: Ystad
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: jonas.svarte@gmail.com
Hjärtefråga: Välfärds- och fördelningspolitik.

Namn: Julia Lindahl
Ort: Jönköping
Parti: Miljöpartiet de gröna
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: julia.lindahl1@gmail.com
Hjärtefråga: Ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Namn: Kristina Adolfsson
Ort: Skara
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: kristina.aicon@hotmail.com
Hjärtefråga: Handikappfrågor. 

Namn: Torleif Högberg
Ort: Sunne
Parti: Centerpartiet
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: toleif.hogberg@telia.com
Hjärtefråga: Hörsel- och synombud. 

Namn: Fredrik Ahlkvist
Ort: Vallentuna
Parti: Vänsterpartiet
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: fredrik@ahlkvist.eu
Hjärtefråga: Få till FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning på lokal nivå samt kulturpolitik.

Namn: Tara Rasul
Ort: Stockholm
Parti: Socialdemokraterna
Kandiderar till: Kommunfullmäktige
Mejl: hakaraziz87@icloud.com
Hjärtefråga: Tillgänglighet och kultur