Halvkroppsbild på Linda Löfgren tittandes rakt in i kameran.
Linda Löfgren, arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen och ordförande i Saco-S, varnar för konsekvenserna som Arbetsförmedlingens nedskärningar medför.

Arbetsförmedlingens neddragningar slår hårt

När arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda kommer de grupper som redan är i en utsatt position på arbetsmarknaden att drabbas hårdast. Det menar anställda på myndigheten, som nu i ett brev till Synskadades Riksförbund varnar för konsekvenserna.

Beskedet kom i slutet av januari. 50 procent av alla specialister på arbetsförmedlingen skulle varslas. Fördelningen slår olika bland olika yrkesgrupper. Enligt Linda Löfgren, som är arbetsterapeut på arbetsförmedlingen och även ordförande för Saco-S, avdelningen rehabilitering till arbete, drabbas socionomer och psykologer hårdast, men även andra områden kommer att möta en stor förändring.
– När det gäller våra syn- och hörselspecialister så är de väldigt få redan idag, och de servar stora geografiska områden. Nu skär man ytterligare i dessa kompetenser. Det leder till att det blir större områden att möta kunder på och längre resor. Som kund kommer man därför behöva åka betydligt längre för att få den hjälp och det stöd som man har rätt till.

Linda Löfgren är en av tre fackligt aktiva representanter som genom ett informationsbrev till Synskadades Riksförbund vill upplysa om hur förändringen kommer att påverka personer med synnedsättning.
– Jag känner bestörtning, sorg, ilska och frustration. Det är mycket tankar som kommer. Den största risken är att våra kunder inte får det stöd de behöver för att komma ut i arbete, säger hon.

I brevet från de anställda står att "Kvar blir på sikt en digitaliserad verksamhet som inte kommer att kunna stötta den som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Den digitaliserade verksamheten kommer inte att vara igång fullt ut förrän 2021 eller 2022, en tidsplan vi är ytterst tveksamma till. Ändå skall större delen av de specialister som idag ger stöd sägas upp redan nu". Enligt Linda Löfgren har många av arbetsförmedlingens kunder inte förutsättningar att göra allt som myndigheten kräver genom digitala kanaler.
– De jobbar jättehårt för att få de digitala kanalerna att fungera, men vi är inte alls där ännu, och den här neddragningen som sker, den kommer ju nu på en gång, säger hon.
– Digitaliseringen har vi ingenting emot. Det är självklart att det kommer underlätta för jättemånga kunder, och många kanske vill sköta sin kontakt via dator eller telefon. Men för de personer som inte har dessa förutsättningar blir det en exkludering i samhället. Det är det som är mest allvarligt.

Linda Löfgren är besviken över hela situationen. I ett första skede uppgav politikerna att personer med funktionsnedsättning skulle vara undantagna neddragningarna. Men så blev det inte.
– Jag tror att alla fortfarande inte har förstått vad som håller på att hända, men jag hoppas att människor kommer att reagera starkt i sina kanaler och förklara att det får konsekvenser för dem.

Hon hade därför önskat att man hade behållit det fördjupade stödet i större omfattning än vad som nu är planerat. Hon menar att 80 procent av de som är inskrivna på arbetsförmedlingen behöver ett fördjupat stöd och att myndigheten har ett bra sätt att möta de behov som finns i dagsläget. Förutom att hjälpa arbetssökande och personer i arbete finns arbetsförmedlingen där som stöd till arbetsgivare för att de ska vilja anställa personer med funktionsnedsättning.
– Vi ser möjligheter hos de här personerna och vi jobbar hårt för att de också ska kunna få en plats på arbetsmarknaden. Vi har en stor kunskap om personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga och vi kan arbetsmarknaden.

Linda Löfgren och hennes kollegor har ständiga dialoger med arbetsgivaren. De har också skickat brev till politiker, patientföreningar, Sveriges kommuner och landsting och intresseorganisationer, trots att beslutet redan är klubbat.
– Det är begravningsstämning. Många drivs av ett nära arbete med de arbetssökande och det är en jättestor del i ens jobb. Nu kommer vi inte att kunna göra det på samma sätt. Det är en sorg och man ställer sig frågan om man vill vara kvar i det här.

Enligt Linda kommer neddragningen främst att påverka människors psykiska hälsa när de inte får den hjälp och det stöd de behöver.
– Majoriteten av de vi träffar vill bidra i samhället och ha en meningsfull aktivitet att gå till. Med neddragningen riskerar många att hamna utanför och må dåligt. Dessutom tappar arbetsgivarna väldigt mycket bra arbetskraft.

Varför tror du att man gör den här förändringen?
– Det tror jag att vår generaldirektör bäst kan svara på.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, bekräftar att myndigheten påverkas stort av den budget som riksdagen beslutade om i december.
– Vi kommer att få utmaningar att leverera den verksamhet som vi har gjort de senaste åren.

Och när det kommer till hur personer med synnedsättning påverkas så anser han att det är oundvikligt att syn- och hörselspecialisterna påverkas.
– När vi i praktiken ska säga upp 4 500 människor så drabbar det såväl specialister som arbetsförmedlare. Vi har försökt att få en balans mellan olika personalgrupper så att vi kan bedriva verksamhet under de här åren.

text: Peter Elvemo & Caroline Gollungberg