Två barnhänder tar på färgglada legobitar som visar punktskrift.
Att känna punkterna på legoklossarna och genom lek lära sig punktskrift är tanken bakom satsningen.

Lego med punktskrift – för undervisning av synskadade barn

Efter årsskiftet kommer förskolor och grundskolor att få tillgång till Lego med punktskrift. Initiativet kommer från Lego Foundation, som nu donerar boxar med Lego Braille Bricks till svenska förskolor och skolor som undervisar blinda eller gravt synskadade barn. text: Johanna Schuster foto: Lego

– Tanken är att barn ska kunna lära sig punktskrift genom lek tillsammans med både seende och icke seende klasskamrater, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska handläggare Cecilia Ekstrand.

Projektet lanserades i augusti i år, genom att synskadeorganisationer i sju olika länder fick ta del av boxarna. Sedan dess har ytterligare länder tillkommit och i början av 2021 kommer boxarna att ha nått ut till 20 olika länder, på elva olika språk. Sverige är ett av dem. 

– Legoboxarna kommer inte att finnas att köpa i några butiker, utan skickas ut till de förskolor och skolor som hör av sig och skulle kunna vara behjälpta av materialet i sin undervisning, säger Cecilia Ekstrand. 

Till skillnad från det lego vi är vana vid, så är Lego Braille Bricks utformade med siffror och bokstäver i både punktskrift och tryckt text. 

– Det finns massor av tips och idéer kring hur förskolor och skolor kan använda Lego Braille Bricks för att göra det till en naturlig del av både matte- och skrivundervisningen. Vi hoppas att de pedagoger som arbetar med barn, som är eller vill bli punktskriftsanvändare, hör av sig för att få del av materialet, säger Cecilia Ekstrand.

Rätten till undervisning i och på punktskrift är nämligen ingen självklarhet i dag. 

– Skollagen ställer i dag inte några krav på att elever i behov av punktskrift ska ha rätt att lära sig det. Många skolor saknar dessutom kompetens i att lära elever punktskrift, vilket blir allt viktigare för att kunna leva ett självständigt liv. Därför känns det här initiativet extra välkommet, säger Cecilia Ekstrand.

Boxarna finns att beställa från och med den 4 januari 2021, som är den internationella punktskriftens dag. För att beställa boxarna, kontakta skola@srf.nu, alternativt läs mer på www.srf.nu/lego