Lika inför lagen
Rättvisa inom studentlitteraturen kräver studenterna med synnedsättning.

Namninsamling mot MTM Punktskriftsläsare har fått nog

Perspektiv har tidigare rapporterat om stora problem med kurslitteratur på punktskrift från MTM. Nu har en grupp studenter startat en namninsamling med 13 punkter där de kräver förbättring av MTM. Vi fick en pratstund med en av initiativtagarna, Linda Wright. text: Monica Walldén

Varför gör ni detta?
– Vi vill skapa förändring i MTM:s arbete. Vi tycker att de kunde prioritera annorlunda och de behöver dessutom få större anslag från staten. Det finns stora brister, framför allt för oss som läser punktskrift och för studenter med alla typer av synnedsättningar som studerar på högre nivå och har behov av både tal och punkt. Det kan vara så stora fel att boken blir oläslig.

På vilka sätt är det felaktiga prioriteringar hos MTM?
De ställer grupper mot varandra och prioriterar i första hand personer med dyslexi och NPF, intellektuell funktionsnedsättning och dem i behov av lättläst. Men vi som är den allra minsta gruppen, punktskriftsläsare framför allt, vi får stå tillbaka.

Hur kom det sig att det blev en namninsamling?
Det är många som får svårt att klara av sina studier och bristerna har funnits så otroligt länge. Nu är det dags att det händer någonting.

Kravlistan till MTM:

1. MTM ska korrekturläsa det material man levererar.
2. På Legimus, vid sökfältet, kan man välja att kryssa i endast talböcker. Det ska finnas motsvarande kryssruta för enbart punktskrift.
3. Inbindningen ska vara av god kvalitet så att boken går att bläddra i och att läsa om ett flertal gånger.
4. Punktskriften ska följa vedertagen standard t ex när specialtecken används.
5. Om kurslitteratur redan finns inläst, ska en student ändå ha rätt att få den både på punktskrift och i elektronisk form.
6. I punkttidningar ska det vara fullständiga innehållsförteckningar med både sidnummer och volymangivelse i varje volym.
7. Böcker på andra språk än svenska ska produceras med rätt teckentabell i punktskrift.
8. Det ska gå att välja punktskrift med förkortningar både på svenska och andra språk.
9. Tidningen Vi Punktskriftsläsare ska inte vara ett allmänt skyltfönster för MTM. Den ska handla om punktskrift.
10. Inläsare måste tala bokens språk flytande och brytningsfritt.
11. Samtliga böcker på engelska som lästs in av personer som inte har engelska som modersmål ska bytas ut och köpas in från RNIB eller motsvarande.
12. Den nuvarande talsyntesrösten som läser in svenska böcker måste bytas ut till en som håller lika god eller bättre kvalitet än den engelska talsyntesrösten.
13. Inläsningsförslag ska gå att lämna direkt till MTM utan omväg via lokala bibliotek.