Maria Liesland har blont hår uppsatt i tofs och mörka solglasögon.
Maria Liesland, en av initiativtagarna till nätverket.

Nätverket för synskadade med ytterligare funktionshinder

Hallå där Maria Liesland, en av initiativtagarna. Ni har startat ett nätverk för synskadade med ytterligare funktionshinder. Vad jobbar ni med i nätverket?

– Vi arbetar för att SRF ska få en större kunskap om flerfunktionshinder för att därigenom öka förståelsen för olikheter och problem, kunna anpassa sina aktiviteter och välkomna medlemmar med flerfunktionshinder på lika sätt som andra. Vi jobbar även med samverkan med andra funktionshinderorganisationer. Det är viktigt att vi jobbar över gränserna.

Vem kan vara med i nätverket?

– Det räcker med en synskada och en annan funktionsnedsättning. Innan vi skapade nätverket var vi en grupp som jobbade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), men nu har vi fler funktionshinder med i arbetet.

Varför behövs ett nätverk?

– Barn och ungdomar i dag som är aktiva i SRF har ofta fler handikapp än själva synskadan med störningar i både öga och hjärna. I gruppen för tidigt födda barn med synskada är det vanligt med autism, men även hjärnsynskada har ökat. Och det innebär att medlemsgrupperna kommer att se annorlunda ut. För att få ett levande förbund bör vi tänka i nya banor kring verksamhet och intressepolitik. Det är ett vägskäl och ett generationsskifte för SRF.

Hur måste SRF anpassa sitt arbete framöver?

– Vid verksamhet för yngre med npf är det till exempel viktigt att varva teori med praktik eftersom det blir för svårt att behålla fokus annars. Vi efterlyser även fler anpassade aktiviteter för personer mellan 30 och 60 år både lokalt och regionalt. Många hamnar i ett glapp när de har blivit för gamla för att vara med i US och befinner sig då i ett tomrum. Det är extra viktigt för oss med flerfunktionshinder som kan ha svårare att hitta vänner och anpassade aktiviteter ute i samhället.

I alla aspekter av livet måste flerfunktionshinder tänkas in i stödet till den synskadade, allt från skolan till arbetsliv och äldrefrågor. Vi kan till exempel ha flera läshandikapp att brottas med.

Vi behöver även jobba med savantförmågor hos synskadade. Det handlar inte bara om inkludering utan även om att ta vara på våra gåvor.

Hur många är ni i nätverket?

– Nu är vi runt 30 personer från hela landet, men vi hoppas kunna växa.

För mer information

kontakta Maria Liesland, tel: 070-551 24 48, mejl: maria.ysterlen@gmail.com eller Cailin Laing, tel: 070-924 85 48, mejl: cailinjlaing@cailin.se

Cailin Laing ovan.

text: Monica Walldén