Syn- och hörselinstruktörer - Lönsam hjälp till självhjälp

Tillgången till syn- och hörselinstruktörer har minskat drastiskt i Sveriges kommuner. Konsekvensen är att många med syn- och hörselnedsättning blir isolerade i hemmet och förlorar sin självständighet. SRF mobiliserar nu distrikt och lokalföreningar över hela landet för att vända utvecklingen. text: Monica Walldén

När synen eller hörseln sviktar är det lätt att förlora tron på sig själv och den egna förmågan. Tänk dig då att få besök av en person som kommer och märker upp ditt hem. Som ser till att anpassningar blir gjorda i bostaden för att du ska kunna utföra dina dagliga sysslor på egen hand och för att undvika att du skadar dig. Som hjälper dig att träna på att använda dina syn- och hörhjälpmedel tills du behärskar dem. Som tränar dig att orientera dig både i ditt eget hem och i din närmiljö, så att du vågar ta dig ut på egen hand. Som stöttar dig i dina vårdkontakter och stimulerar dig att ta del av sociala aktiviteter.

Antalet syn- och hörselinstruktörer minskar snabbt. År 2005 kunde varannan kommun erbjuda funktionen. SRF:s kartläggning under hösten 2019 visar att de bara finns i mindre än var tredje kommun. Just nu arbetar SRF och Hörselskadades Riksförbund, HRF, för att vända denna utveckling.

– Genom att satsa på en syn- och hörselinstruktör kan kommunen spara resurser och samtidigt värna om invånare med syn- och hörselnedsättningar. Det är också ett smart sätt att leva upp till kraven i Socialtjänstlagen, där det bland annat slås fast att kommunen har ett särskilt ansvar för personer med funktionsnedsättning och ska jobba förebyggande och uppsökande, säger Mikael Ståhl, intressepolitisk handläggare på SRF.

Förutom den ökade livskvalitet som ett mer självständigt liv ger är funktionen en lönsam investering för kommunen, menar organisationerna. Om behovet av hemtjänst för en person kan minskas med en timme per dag innebär det en besparing på 190 000 kronor per år. Med tanke på att sex till åtta procent av befolkningen har en syn- eller hörselnedsättning och att denna grupp växer kommer besparingen öka för varje år.  

Var med och förändra!

Fråga efter kommunens syn- och hörselinstruktör. Ju fler som efterfrågar tjänsten, desto tydligare blir det för kommunen att den behövs.

Om funktionen saknas, lämna ett medborgarförslag till din kommun, skriv debattartiklar eller insändare. Mallar finns på SRF:s webbplats: srf.nu/shi

Har du positiva eller negativa erfarenheter som du vill dela med dig av? Hör av dig till Perspektiv på srf.perspektiv@srf.nu eller telefon 08-39 90 12.