Syntolkning: En kvinna med långt ljuslockigt hår och glasögon pekar på en knapp på ett hjälpmedel.
Syn- och hörselinstruktören Evalena Andersson tränar en brukare i att använda ett nytt hjälpmedel.

Syn- och hörselinstruktörer - Vissa kommuner vågar satsa

Coronakrisen har blottlagt sårbarheterna i välfärdssystemet. Hjälp till självhjälp blir därför ännu viktigare. Kompetensen hos syn- och hörselinstruktörerna är en fundamental del av detta. text: Monica Walldén foto: zensing.se

Elvy Olsson i Enköping fyllde 90 år för några månader sedan. Hon har glaukom och synnedsättningen har funnits i hela hennes liv. På senare år har det blivit mycket sämre och i dag kan hon bara skymta omgivningen så pass att hon kan väja undan för hinder. Hon har dessutom en hörselnedsättning och hon har förlorat känseln i fingrarna. Det är svårt att klara sig helt själv, men Elvy har inget behov av hemtjänst. När hon behöver hjälp ringer hon sin syn- och hörselinstruktör Karin.

– Karin är min livlina, hon är ovärderlig. Hon hjälper mig med hörapparaten och underlättar för min synnedsättning. Jag skulle bli hjälplös utan henne. Det behövs så lite för att den här hörapparaten ska fungera. Men utan ögon och händer sitter man bara där om det blir något problem. Och jag lär inte vara ensam att ha det så här, säger hon.

Syn- och hörselinstruktören har lärt Elvy använda sina synhjälpmedel, märkt hennes spis så att hon lättare kan laga mat och hon ser till att hörapparat och glasögon fungerar som de ska. Det är en stor trygghet, säger Elvy. Hon kan ringa på morgonen och ofta få hjälp samma dag.

Som Perspektiv skrev om i förra numret har antalet syn- och hörselinstruktörer minskat snabbt. År 2005 fanns funktionen i hälften av Sveriges kommuner. Nu finns de bara i var tredje kommun, visar SRF:s kartläggning hösten 2019. Det är vanligt att det blir neddragningar vid pensionsavgångar.

I Stockholms innerstad finns det fyra syn- och hörselinstruktörer på heltid och här har bemanningen inte förändrats. Evalena Andersson jobbar som syn- och hörselinstruktör på Östermalm i Stockholm.

– När vi väl har fått en kontakt kan det vara allt möjligt de behöver. Man får börja nysta eftersom de inte alltid vet vad vi kan bidra med. Ofta kontaktar de oss om ett hörselärende, men när man kommer dit har de även en synnedsättning och sitter där med gamla förstoringsglas som inte gör så mycket nytta.

Evalena Andersson berättar om ett besök nyligen där en äldre man inte längre kunde läsa. Lösningen blev ett förstoringsglas och bättre belysning och plötsligt var det möjligt att läsa igen.

– Det behövs ofta inte så mycket. Små saker kan göra stor skillnad, säger Evalena Andersson.

Ibland krävs det dock större åtgärder. Evalena har varit med och anpassat utemiljön med ledstråk för att en brukare ska kunna ta sig från en punkt till en annan. Andra gånger följer hon med som psykologiskt stöd vid samtal på syncentralen. Det gör det lättare att sedan kunna bistå brukaren med träning i hemmet i lugn och ro.

Ett sätt att fånga upp behoven hos brukarna är att syn- och hörselinstruktören utbildar hemtjänst- och omsorgspersonal i syn- och hörselrelaterade frågor. Det ger dem bättre förutsättningar att fånga upp behoven hos brukarna, lösa enklare problem och hänvisa dem vidare. På så sätt kan de göra enklare åtgärder vid sina hembesök och hänvisa mer komplexa ärenden till syn- och hörselinstruktören. Det arbetssättet finns redan i Stockholms stad. Inom kort kommer det att implementeras i Uppsala, då hörselombud ska utbildas inom äldreomsorgen. Caroline Hoffstedt är kommunalråd för Social-
demokraterna i Uppsala kommun och ordförande i äldrenämnden. Hon berättar om satsningen:

– Det är oerhört viktigt att syn- och hörselskadade får stöd och hjälp. Syn och hörsel är ju något helt livsnödvändigt för att kunna klara sin vardag. Att få försämrad syn och hörsel eller att de funktionerna helt slås ut skapar mindre frihet för den enskilde individen och kan påverka hälsan både fysiskt och psykiskt. Vi behöver den här kompetensen i vår kommun. Då kan vi med de medel som finns sätta in stöd och underlätta att leva med synskada eller hörselnedsättning.   

Caroline Hoffstedt betonar att de har två syn- och hörselinstruktörer i kommunen, men det finns 3 000 medarbetare inom vård och omsorg som träffar målgruppen. Med denna åtgärd kan fler upptäcka äldre som lider av en syn- eller hörselnedsättning eller som inte har tillgång till rätt utrustning.

– Självklart ska vi använda skattebetalarnas pengar på ett bra sätt. Då ser vi att vi behöver lägga pengar på förebyggande insatser. Det är en liten kostnad i relation till vad det ger långsiktigt. Med dessa insatser kan vi underlätta för ett bättre liv i vardagen, säger hon.

  1. SRF utbildar syn- och hörselinstruktörer

    Nu kommer äntligen en utbildning för dig som är eller vill bli syn- och hörselinstruktör eller på andra sätt arbetar med personer med s…