SRF utbildar syn- och hörselinstruktörer

Nu kommer äntligen en utbildning för dig som är eller vill bli syn- och hörselinstruktör eller på andra sätt arbetar med personer med synnedsättning. Första kurstillfället blir på Almåsa Havshotell i oktober. text: Monica Walldén

Perspektiv har tidigare rapporterat om den kraftiga neddragningen av syn- och hörselinstruktörer i landet. Ett hinder har i vissa fall varit svårigheten att få tag i utbildad personal. Tidigare drev Hagabergs folkhögskola en utbildning för syn och hörselinstruktörer. Den är sedan en tid nedlagd och därför kommer Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund att genomföra en utbildning i egen regi.

– Intresset har varit mycket stort, både av personer som vill arbeta som syn- och hörselinstruktörer och av synskadade som vill kompetensutveckla sig inom det här området, säger Karin Hjalmarson, utbildnings- och utvecklingsansvarig på Iris Förvaltning, som ansvarar för synmodulen på utbildningen.

– Förhoppningen är att utbildningen ska fortsätta och att kampanjen som förbunden nu kör om syn- och hörselinstruktörernas arbete ska öka behovet av den här kompetensen i kommunerna, säger Karin Hjalmarson.