Flickor med sjalar på huvudena tecknar till varandra.
Elever lär sig teckenspråk och punktskrift för att kunna stötta sina klasskamrater.

Barn lär barn i Afghanistan

Endast fem procent av alla barn med funktionsnedsättning i Afghanistan beräknas gå i skolan. För att öka denna siffra bedriver Svenska Afghanistankommittén ett projekt där barn lär andra barn punktskrift och teckenspråk. text: Caroline Gollungberg foto: Svenska Afghanistankommittén

Projektet handlar om att ge tekniskt stöd till barn med alla typer av funktionshinder, däribland synnedsättningar. Projektet ska leda till att barn som tidigare inte haft möjlighet till utbildning ska kunna integreras i en vanlig skolklass.
– Vi förbereder barn med funktionsnedsättningar för att kunna gå i vanliga skolor, och när de väl har antagits ger vi dem böcker i punktskrift och hjälpmedel för att kunna skriva, säger Muhammad Akbar Qati, projektledare för utbildning på Svenska Afghanistankommittén i staden Mazar-e Sharif.

Under tiden kring talibanernas maktövertagande i Afghanistan i augusti stoppades projektet tillfälligt på grund av den osäkerhet som rådde, men organisationens verksamhet för barn med funktionsnedsättningar har sedan dess återupptagits.
För att få barnen att integreras på ett bra sätt utbildas lärarna i hur man arbetar med barn med funktionsnedsättning. Sedan följs detta upp.
– Vi har utbildningsresurspersoner som regelbundet gör besök i skolorna och ger teknisk support till barn, skolpersonal och lärare, för att smidigt kunna ge all typ av stöd, säger Muhammad Akbar Qati.
En del av att få den nya situationen att fungera för barnen är att eliminera mobbning och diskriminering. För att stärka barnens ställning får lärarna kunskap om vilka rättigheter barn med funktionsnedsättning har.

– Vårt huvudsakliga mål är att integrera barn med funktionsnedsättning i det normala livet som medborgare, vi stöttar barnens integration i normal skola och kämpar mot all typ av diskriminering, säger Muhammad Akbar Qati.
En del i detta är att göra barnens nya klasskompisar inkluderande i lärandet för eleven med funktionsnedsättning. Det åstadkommer man genom att utbilda intresserade barn i punktskrift och teckenspråk. På så sätt kan barnen lära av varandra.
– Det finns ett särskilt stort intresse från skolpojkar och skolflickor att stödja barn med funktionsnedsättning i deras inlärningsprocess, säger Muhammad Akbar Qati.
Men även lärare uppskattar insatsen. Zilaikha som är lärare på Ata Muhammad Noor School har fått en 20 dagar lång utbildning i punktskrift av Svenska Afghanistankommittén, eftersom hon har en elev med synnedsättning.

– Utbildningen är mycket viktig eftersom den hjälper läraren att ge nödvändigt stöd till synskadade studenter. Jag själv lärde mig mycket av den här utbildningen, säger hon.
Projektet startade 2010 och kommer att pågå så länge det finns behov av den här typen av stöd.
– Möjligheterna till skolgång för barn med synnedsättning i Afghanistan är generellt sett inte bra och vi täcker bara 14 provinser av 32. Det finns ingen integration av barn med funktionsnedsättning i regeringssystemet, avslutar Muhammad Akbar Qati.