En person med vit käpp står framför en receptiosdisk bakom vilken det sitter en person.
Under 2021 startades arbetet med en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning.

Design som inkluderar alla

Universell utformning innebär att nya produkter, tjänster och miljöer redan från början utformas så tillgängligt som möjligt. Perspektiv ger dig här en översikt av vad som görs idag. text: Caroline Gollungberg

Guide för tillgängligt tänkande

Projektet Rätt från början tog under året fram en guide till universell utformning i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola. Guiden innehåller exempel på universell utformning i bostads- och stadsbyggnadsprojekt, men även exempel på hur man kan arbeta med inkluderande processer inom arbetsliv och utbildning. Guiden är tänkt att fungera som ett stöd för de som arbetar med universell utformning, oberoende av var de jobbar. Läs mer på: rattfranborjan.nu

Tillgänglighet lärs ut på högskolan

För första gången någonsin kan studerande på Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, kalla sig tillgänglighetscertifierade. Under våren 2021 höll kulturprojektet Creative Point tillgänglighetskurser för studerande som snart ska ut och arbeta inom event- och upplevelseindustrin. Förhoppningen är att det ska leda till ett bättre hållbarhets- och tillgänglighetstänk och fler välkomnande och inkluderande arrangemang.

Infowebb för digital inkludering

För att skapa större förståelse kring vad som krävs för att skapa digital inkludering och tillgänglighet har fyra myndigheter skapat en gemensam webbplats med information. Tanken är att informationen på Digin.nu ska passa personer med olika ansvar och yrkesroller, till exempel den som arbetar med verksamhets­utveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör eller UX-designer, skriver de på sin webbplats. De fyra myndigheterna som står bakom Digin.nu är Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Mallar för tillgängliga webbar

Funka, specialister inom tillgänglighet, har i ett EU-finansierat projekt utvecklat mallar som hjälper webbredaktörer i deras arbete att skapa tillgängliga webbplatser. Mallarna som har utvecklats är fria att använda och anpassas för alla plattformar.
– De flesta sajter saknar tillgänglighetsperspektiv, något som sajtägare är omedvetandes om. Dels för att det sällan görs användartester, dels för att de som berörs sällan klagar utan använder en annan sajt i stället. För att hjälpa de digitala redaktörerna att skapa en tillgänglig webbplats har Funka tagit fram mallar med inbyggd tillgänglighet i gränssnittet, säger Mårten Bokedal, Senior Manager Marketing Nordics på Optimizely, där mallarna finns tillgängliga.

Byrå för råd i funktionsrätt

Under 2021 startades arbetet med en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning. Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt. Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. ”Det här är efterlängtat och välkommet! Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Vipps – bäst i klassen

Norska betaltjänsten Vipps vann Doga Innovation Award 2021. Det var när ett klagomål kom in till norska Diskrimineringsnämnden 2017 som man påskyndade arbetet med att göra Vipps bättre genom universell utformning. Nu räknas de som bäst i klassen när det gäller förenkling av banktjänster. Tjänsten kan liknas vid svenska Swish och har över 3,8 miljoner användare. Utöver att skicka pengar kopplat till mobilnummer kan man genom tjänsten betala räkningar, kontrollera saldon, få e-fakturor, påminnelser och meddelanden från inkasso.