Blå bildruta med en ordförandeklubba och texten 2021

Ämnen inför kongressen 2021

Synskadades Riksförbunds kongress genomfördes den 17-20 juni 2021. I år var den helt digital på grund av den rådande pandemin. Radio SRF sände direkt både före och under kongressen.

Program 1: Bör SRF ägna sig åt affärsverksamhet

Sändningstid: Måndag 17 maj klockan 18:00-19:30
Medverkande: Laoko Sardar Abdulla, Håkan Thomsson och Maria Thorstensson

Lyssna i efterhand på program 1

Program 2: Stadgar med motioner

Sändningstid: Onsdag 19 maj klockan 18:00-19:30
Medverkande: Jenny Näslund och Peter Tjernberg

Lyssna i efterhand på program 2

Program 3: Ekonomiska frågor - arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget och motioner

Sändningstid: Måndag 24 maj klockan 18:00-19:30
Medverkande: Alireza G Alipour och Roland Gustafsson

Lyssna i efterhand på program 3

Program 4: Rapport medlemsutveckling och verksamhetsinriktning med motioner

Sändningstid: Måndag 31 maj klockan 18:00-19:30
Medverkande: Niklas Mattsson, Agneta Elfving, Maria Sjötång

Lyssna i efterhand på program 4

Program 5: Övriga motioner samt rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling

Sändningstid: Onsdag 2 juni klockan 18:00-19:30
Medverkande: Annika Östling, Anita Svenningsson och Per Karlström

Lyssna i efterhand på program 5

Program 6: Slutdebatt! Möt ordförandekandidaterna

Sändningstid: Måndag den 14 juni klockan 18:00-20:00
Medverkande: Victoria Öjefors Quinn, Alireza G Alipour och Niklas Mattsson

Lyssna i efterhand på program 6

 

Läs mer om kongressen och ta del av handlingarna på vår temasida.