Utvidgad nordisk konferens

Den 26-29 augusti direktsänder Radio SRF den utvidgade nordiska konferensen från Almåsa Havshotell i Stockholm.

Möjligheter och utmaningar med den snabba digitaliseringen är det övergripande temat för konferensen. Vad krävs för att digital teknik blir ett verktyg för synskadade personer som bidrar till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet? Hur kan vi undvika att synskadade personer hamnar i ett digitalt utanförskap?

Sändingarna sker på skandinaviska och för att lyssa använder du som vanligt våra spelare på www.radio.srf.nu

Sändningstider (cirka):

Måndag 19.00-21.30
Tisdag 8.30-17.00
Onsdag 8.30-17.00
Torsdag 8.30-16.00

Program för konferensen

Måndag den 26 augusti

ca. 19.00 Direktsändningen börjar

19.30 Välkommen
Synskadades Riksförbund, Dansk Blindesamfund. Presentation av deltagare och genomgång av programmet.

20.00 - ca. 21.00 Föreläsning: Inkludering redan i designprocessen 
Hur kan olika användargrupper berika en designprocess? Vad kräver det av designprocessen? Stefan Johansson, industridoktorand vid Kungliga tekniska högskolan,KTH  och VD för Begripsam. Begripsam står bakom undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.

21.00-21.30 Når vi taler om den digitale virkelighed, glemmer vi dermed den analoge hverdag,
John Heilbrunn.

Tisdag den 27 augusti

Förmiddagens tema: Digital teknik i samband med habilitering/rehabilitering, Island.

ca 08.30 Direktsändingen börjar

09.00 - 09.15  Introduktion av dagen. 

09.15 – 09.45 Val av teknik: Motivering och utbildning
Hinni Hreinsson och Ylva Lagerstedt, Stockholms syncentral.

09.45 – 10.00 Paus

10.00 – 11:00 Habilitering och digitalisering i praktiken i Island.
Brynja Brynleifsdóttir och Eyþór Þrastarson. 

11.00 – 11.45 Grupparbete (sänds ej i webbradion) 

11.45        Återsamling.

12.00 - 13.30 Lunch.

Eftermiddagens tema: Transport og mobilitet –  skal vi blive hjemme eller tør vi bevæge os udenfor? Og hvilke muligheder og udfordringer ser vi for os i de kommende år? Danmark.

13.30 - 13.45 Introduktion til emnet
John Heilbrunn och Jesper Holten.

13.45 - 15.00 Rejsen begynder!
Kan vi undersøge rejsemuligheder, og bestille biletter online samt hente vore biletter?hvordan påvirker vi i dag transportudbydere i forhold til tilgængelighed til web og app-løsninger?

15.00 – 15.30 Paus

15.30 - 16.00 På rejsen er teknologi såsom GPS, beakons indendørs eller udendørs gode nok. Hvad med anonceiring af rejseændringer agangstider i højtalere er det nok?
Præsentation af et mini-forskningsprojekt i Danmark fra 2018 om bedre informationer under rejsen for blinde og svagsynede i storkøbenhavn? Samt præsentation af to app-løsninger en dansk og svensk løsning på apps der kan assisterer i offentlig transport.

16.00 - 16.30 Beakons erfaringer og fremtidige muligheder?
Her vil vi dels fortælle om nogle af de teknologier der allerede anvendes i dag samt nogle af de muligheder for indendørs navigation som vi kan forestille os i fremtiden.

16.30 - 16.50 Spørgsmål og kommentarer fra salen.

16.50 Afslutning kan hardware og software løse alle vore problemer?
Opsamling og afslutning.

Onsdag 28 augusti

Förmiddagens tema: Digitalisering och området hälsa, Finland.

ca. 08.30 Direktsändningen börjar

09.00 - 09.15 Introduktion av dagen.

09.15 - 10.15 Användingen av medicinsk teknologi bland personer med synnedsättning
Idag finns det en enorm mängd apparater och applikationer som har med hälsovård och träning att göra. Men går det att använda dem om man har en synnedsättning?

På vilket sätt kan man till exempel mäta febern, läsa instruktionerna på medicinförpackningarna och följa med sin egen fysiska aktivitet? Digitaliseringsexpert Ville Lamminen vid Synskadades förbund presenterar några lösningar inom medicinsk teknologi som fungerar för personer med synnedsättningar.

10.15 – 10.30 Paus

10.30 - 11.00 Hur kan man simulera synskador?
För personer som inte känner till synskador är det ofta lärorikt att få ta del av en simulation av synskador. Intressebevakningsexpert Arja Törnroos vid Synskadades förbund presenterar sätt på hur man kan simulera olika slags synskador.

11.00 - 11.45 Diskussion i grupp, dvs. landsspecifika diskussioner
Efter diskussion i landsgrupperna delar varje land med sig en bra erfarenhet gällande användingen av medicinsk teknologi i sitt land och en sak som de ännu inte hittat en lösning på som också skulle fungera för personer med synnedsättningar.

11.45  Återsamling

12.00 - 13.30 Lunch

Eftermiddagens tema: Digital teknik i hemmet, Sverige
Digital teknik kan bidra till ökad självständighet, delaktighet och trygghet i det egna hemmet.

13.30 - 14:00 Inledning till temat
Maria Thorstensson, Per Karlström och Henrik Götesson

14:00 - 14:45 Om säkerhet, etiska dilemman och samspelet mellan människa och teknik.
Jens Edlund, docent vid institutionen för musik, tal och hörsel, Kungliga tekniska högskolan, KTH.

14.45 - 15.15 Paus

15.15 -15:45 Det smarta hemmet i vardagen.
Claudio Quitral, SRF.

15.45 - 16.30 Grupparbete.

16.30 - 17.00 Kort återsamling och summering.

Torsdag 29 augusti

Förmiddagens tema: Digital teknik och området utbildning och arbete, Norge.

ca. 08.30 Direktsändningen startar

09.00 - 9.15 Inledning och presentation av dagen
Unn Ljøner Hagen, förbundsordförande NBF

09.15 - 09.45 Gaming Education
Trine-Lise Blime og  Christian Thon, NBFU.

09.45 - 10.00 Paus

10.00 - 10.30 Barrierer og muligheter i det digitaliserte arbeidsliv for synshemmede
Sverre Fuglerud och Kristin Kjæret, intressepolitiska avdelningen, NBF.

10.30 - 11.00 Erfaringer fra det digitaliserte arbeidsliv
Andreas Havsberg og Wenche Odden

11.00 - 11.45 Grupparbete

11.45 Återsamling

12.00 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.00 Organisationernas roll för att stötta medlemmarna så att de kan ta del av den digitala teknikens möjligheter
John Heilbrunn och Thorkild Olesen.

14.00 - 16.00 Summering av årets UNK.
Vad tar vi med att påverka på nationell nivå? Vad kan vi påverka på nordisk nivå?
Avslutning. Håkan Thomsson.