Ett 40-tal personer sitter vid flera i en konferenssal. Blickarna är riktade framåt där Håkan Thomsson sitter och håller i en mikrofon.
SRF:s första syntolkningskonferens hölls i Gotlandssalen den 21 september 2017.

Syntolkningskonferens 2017

Här kan du lyssna på de olika föreläsningarna under syntolkningskonferensen 2017.

Klicka på respektive rubrik nedan för att lyssna på den delen av konferensen. 

  1. Inledning med presentation av deltagare och syntolkning av lokalen. Håkan Thomsson och Kait Bessing.
  2. Syntolkning, forskning och praktik.  Presentation av forskarantologin om syntolkning med fokus på syntolkning av mimik, gester och kroppsspråk. Jana Holsanova, docent i kognitionsforskning vid filosofiska institutionen, Lunds universitet.
  3. Riktlinjer för syntolkning. Fredrik Larsson, Punktskriftsnämnden och utbildare vid syntolkningsutbildningen i Fellingsbro.
  4. Möjligheter och utmaningar i det praktiska arbetet med att syntolka film och tv-program. Magnus Johansson, Iris Media.
  5. Syntolksutbildningarna vid Fellingsbro Folkhögskola och Akademin Valand vid Göteborgs universitet. Lotta Lagerman och Eli Tistelö.
  6. Vad hände på årets internationella syntolkningskonferens i Barcelona? Fredrik Larsson och Eli Tistelö.
  7. Filminstitutets roll kring syntolkade filmer. Tomas Johansson, Svenska Filminstitutet
  8. Syntolkning i Public Service och TV4. Föreläsare är följande: Anna Zettersten, SVT, Bigo Asmundsdottir Winell, TV4 och Anders Dramstad, Utbildningsradion.
  9. Syntolkning i samband med ledsagning. Eli Tistelö
  10. Paneldiskussion: Hur kan syntolkningen breddas och utvecklas? I panelen: Håkan Thomsson, SRF, Anna Zettersten, SVT Undertext, Thomas Johansson, Filminstitutet och Helena Frank, Ordvärlden. Moderator: Neven Milivojevic.