Organisationsråd 2018-01-26

Organisationsrådet hölls den 26 januari i SRF-salen i Enskede.

Del 1

I första delen behandlas mötesformalia samt information om arbetet kring handikappersättningen. 

Lyssna på första delen

Del 2

Andra delen handlar om genomgång av de prioriterade målen kring habilitering och rehabiliterning under kongressperioden. Föredragande: Neven Milivojevic

Lyssna på andra delen

Del 3

I tredje delen avhandlas medlems- och organisationsutveckling, information om Medlemsforum 2019 samt fritt forum. Föredragande bland annat: Karin Hjalmarson. 

Lyssna på tredje delen