Utbildningsdag om syn- och hörselinstruktörer 9 mars 2020

Upptakt inför kampanj om syn- och hörselinstruktörer. Utbildningen hölls i Gotlandssalen i Stockholm den 9 mars 2020.

Presentation, bakgrund och mål med kampanjen.
Lyssna på del 1

Intern mobilisering. Att sprida kunskap om vad syn- och hörselinstruktörer gör och varför deras stöd är så viktigt.
Genomgång av kampanjmaterial.
Lyssna på del 2
Lyssna på del 3

Våra viktigaste argument och hur bemöter vi motargumenten?Lagligt stöd - hur kan vi använda lagar och konventioner?
Vilka aktiviteter kan vi genomföra i kampanjen?
Lyssna på del 4

Grupparbete kring möjligheter, svårigheter och aktiviteter lokalt och regionalt. 
Sammanfattning och tid för reflektion och frågor.
Vad tar vi med oss från dagen?
Lyssna på del 5